سخن روز:مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ 

 يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها

داکتر سخی اشرف زی سيد کاغذ: توهین به مقدسات اسلام آزادی بیان نیست

 دکتورعبدالکريم سروش:

چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت

الهام غرجی:کارتون ها..."بیگانه" بودند

سخيداد هاتف

- کارتون هایی که ما می کشیم

- ما با کارتون می میریم

- سخيداد هاتف : همشهری های پیشامدرن

 

تجديد نظر در ملت‌سازی - اشرف غنی احمدزی

قسيم اخگر :

- درختها ايستاده مي ميرند

- ..." گله های سراسر جهان متحدشوید"

دادفر سپنتا :..." گله های سراسر جهان متحد شوید" - منبع سایت گفتمان

قومگرايي وروشنفکران ...-ح.عبیدی
قومگرايي وروشنفکران...-ح.واعظی

 س.ح. روغ : در بارهء تمدن و حوزهء تمدنی

... افشاگری سايت بازتاب-سهراب کابلی

 

عناوين بحث های اين شماره:

دقتی پيرامون قضيهء محقق نسب

تعهد ، رسالت و مسؤوليت

 در هنر و ادبيات

آيا جايی برای اين مقوله ها در هنر و ادبيات وجود دارد ؟

آيا ما اين مقوله ها را درست فهميده و به کار برده ايم ؟

1. زنده گينامهء فشردهء آقای محقق نسب

هنرمند به عنوان عنصر اجتماعی ، باید در جستجوی حقیقت باشد . من به هنر هوده گرا باور دارم...

لطيف ناظمی

2. زن و ارتداد

.3. شمارهء هفتم مجلهء حقوق زن

شمه يی در بارهء ايديولوژی و ادبيات ايديولوژيک

 ایدیولوژی ، برخورد ابزاری و مقطعی به یك جانبینی است و ... هیچ گونه نقد را برنمی تابند و در مواردی سیمای سلاح های سركوب را اختیار می نمایند

داکتر اکرم عثمان

4. ارتداد در اسلام

مقاله يی که نشر آن در مجلهء حقوق زن باعث خشم بنيادگرايان گرديد 

نقدی بر مقاله ارتداد در اسلام

اسد الله زايري

 د مقاومت د ادبياتو

او

  مترقی ادبياتو  

په هکله څو ټکی

اکبر کرگر

اگراین دموکراسی، سوته کراسی نیست،
محقق نسب می باید آزاد گردد!

کانديدای اکاديميسن سيستانی

- نامهء سرگشاده به رييس جمهور کرزی

- آقای کرزی سکوت چرا؟

- آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست

هنر گستره بيکران است که هر گرايشي در آن ميگنجد. در هر گوشه اين بيکرانه ميتوان به سود يا زيان اين يا آن تيوري سنگر گرفت ...در حالي که زمينه آزادي گزينشهايي از اين دست در آگاهيهاي غيرهنري فراهم نيست...

ص. سياهسنگ

حميد عبيدی

چرا دفاع از محقق نسب - دفاع از آزادی عقيده وبيان است ؟

حميد روغ : چند نکته در مورد سرنوشت آقای محقق نسب

شاعر با منطق ایمانیان  شهروند  با منطق یونانیان

سميع حامد

پرسشی از آقايان رهين و سنگچارکی - کی بايد کی را عفو بکند؟
فراخوان آسمايی :  تفتيش عقايد را بس کنيد

فرهنگ تفکر...

ما خاموش نشسته دست روی دست گذاشته ایم و دیگران دارند فرهنگ ما را جعل و تحریف می کنند...

سميع رفيع

محقق نسب و محکمه تفتیش عقاید

 مير حسين مهدوی

محقق نسب، ترديدیديگر در تابوهای تفکر  

محمد امين حليمی

صفحهء اختصاصی در مورد قضيهء آقای محقق نسب

ماجرای آفتاب از کابل تا کانادا ( به زودی در همين شماره تقديم می شود )

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی -  چرا سطح مشارکت مردم سقوط کرد و چرا دموکرات ها  شکست خوردند ؟

 ( به زودی در همين شماره تقديم می شود )

حوزهء تمدنی ما ،  مسألهء ملت - دولت ، جيوپولتيک نو افغانستان ( به زودی در همين شماره تقديم می شود )

 مباحثات مرکزی  شماره های قبلی

افغانستان و  مقوم های جیوپولتیکی نوین

حمزه واعظی

جيو پولتيک نو افغانستان

اهميت آب و نقش آن در منازعات ملل منطقه

کانديد اکاديمسين سيستانی

 سياست بيطرفي افغانستان و...

پوهندوی سيف الرحمان سيف

بخش اول            بخش دوم

 

 د ډيورنډ د کرښې موافقتنامه

عبدالغفار فراهي

د ډيورنډ د توافق ليک پښتو متن

(پښتو کوونکی ــ پوهاند کاکړ )

 

امير عبد الرحمن خان او د هغه اندونه (لومړۍ برخه ) (دوهمه برخه )

 پوهنوال محمد رسول باوري

دډيورنډ کرښه يا د ناسور زخم

 ( لومړۍ برخه) (دوهمه برخه )

( دريمه  برخه ) (څلورمه برخه )  

حبيب الله غمخور

افشای اسرار مداخلهء پاکستان

از رسانه های افغانی

افغان اولس د ډيورنډ کرښه هيڅکله نه ده منلې

 پوهنوال محمد رسول باوري

افغانستان- پاکستان: چانس ها و ...

خليل رمان

افغانستان ، روسيه و پاکستان

همایون حمید

سايهء همسايه

ميرحسين مهدوی

پاکستان از افغانستان چی ميخواهد؟

ا. سيستانی

روسیهء رو سیه

آسمايی

ما و آمريكا ، از نخستين تماس تا نخستين پايگاه

   خواجه بشير احمد انصاري

افغانستان و ايکو:

 موقعيت استراتيژيك وجغرافيايي افغانستان  

 موضعگيري ناراحت كننده ايران

موضوعات مرتبط به اين بحث:

رقابت  قدرتهاي بزرگ  در  آسياي ميانه

 آسياي ميانه: ملی گرايی و اسلام گرايی

بازی بزرگ برای کنترول آسيای ميانه 

 

نوشتارهای فلسفی :

بحث مرکزی شمارهء قبلی

روشنفکر و نقش او در جامعهء افغاني

مرحوم استاد عزيز نعيم  ، دکتور عبداصمد حامد، عبدالله سمندر غورياني، پوهاند دکتور حسن کاکر، دکتور اکرم عثمان ، دکتور جلال خالقي مطلق،لطيف ناظمي، دکتور رسول رحيم  ، دکتور سميع حامد ، الحاج م. امين فروتن ، فاطمه گيلاني، سيد حميدالله روغ  ، پوهنوال اسد آسمايي ، سخي داد هاتف ، دکتور سيد هاشم قطره  ، سيد عمر معصوم برهنه ، و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفت و شنود ها ، نوشتارها و نقد ها

بخش 4

بخش 3

بخش 2

بخش 1

بخش8

بخش 7

بخش 6 بخش5
بخش12

بخش 11

بخش 10

بخش 9

بخش16

بخش 15

بخش 14 بخش13
 
 
 مطالب تازه :
 

عبدالکريم سروش
 

چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت

ظالم آن قومي که چشمان دوختند وز سخن ها عالمي را سوختند حق آزادي بيان گويا امروزه تکليفي شده است تا با نام محمد گستاخي و دليري کنند.

 

اعتراض مسلمانان به کاريکاتورهای توهين‌آميز؛ جنگ تمدن ها؟
دعوت به خويشتنداری در بحران کاريکاتورها

سخيداد هاتف

- کارتون هایی که ما می کشیم

مير حسين مهدوی :

- آزادی بیان و خطوط سرخ

آزادی آزادی .... های ازادی چه بلا که نیستی!
 سفارت دانمارك در كابل معذرت خواهي كرد
 سفارت دانمارك را تعطيل كنيد
بحران کاريکاتورها - وبلاک ها
رهبر ايران انتشار کاريکاتورها را توطئه اسرائيل خواند
مسابقه 'کاريکاتور هولوکاست' در همشهری
 
نمايش 'صدام کوسه' در شهری در بلژيک ممنوع شد

 

سازگاری اسلام و حقوق بشر، - محسن کديور

اسلام و مردمسالاری

اسلام و حقوق بشر

از اسلام تاريخي به اسلام معنوي

گل سرسبد آزادي‌ها

اجلال قوامي

سياست: آری ــ حکومت: نه (علی‌اصغر حاج سيدجوادی)

از نوع ديگر - بيان آزاد عقيده حق ...

پلروشنفكر ديني به مدرنيته ، پلي است به سراب

 

 

 

تروريسم چيست ؟ مصاحبه با دو روشنفکر بزرگ در باره مفهوم تروريسم
رسانه هاي گروهي ، روشنفکران و پير بورديو
نوشته Jacques BOUVERESSE


کليسا، دولت و ستون بندي جناحي جامعه ( ضميمه مقاله تساها هلندي...)

نويسنده Kristian ROSS

استاد دانشگاه نيويورک

چگونه مي توان اسلام را با مدرنيته آشتي داد ؟

نويسنده Mohamed ARKOUN

مولف كتاب در 11 سپتامبر چه اتفاقي افتاد؟

 

 

داريوش آشوری- درباره‌ء هويّتِ ملّي و پروژه‌ء ملّت‌سازي

آنانی که می خواهند بگويند " گله های سراسر جهان متحد شوید"

دوکتور رنگين دادفر سپنتا

انقلاب مخملين يا ضربه مرگبار

دوکتور شير زاد

 

خواهش از جا سوسان محترم

 

 

چند نوشتار از قسيم اخگر:

1-بنیاد گرایی و خشونت

2- کوششی برای تأمین عدالت یا پوششی برای کتمان حقيقت

3- پارلمان کنونی وچشم انداز آينده

س.ح. روغ :

افغان هم سخنی برای گفتن دارد
- گفتگو با خواننده

 - جستار اول :

در بارهء تمدن و حوزهء تمدنی

 

نامهء سرگشادهء

رمضان بشردوست

پارلمان کنونی وچشم انداز آينده

قسيم اخگر

 

در مورد انتخاب آقای قانونی

به حيث رييس ولسی جرگه

 و چند نکتهء ديگر

 

نگاهی کوتاه به زنده گی سیاسی آقای قانونی

 

پيوندهای مرتبط به مباحثات اين شماره

به ياد سارتر ، فيلسوف آزادي
سارتر، بر فراز معبد روشنفکری

ژان پل سارتر
زندهء بزرگ، که نمرده است، چرا که به همان چيزی که بوده، تبديل شده :
به ندايی برای آزادی

سارتر و آرون سرنوشت هايي در ...

اندیشه‌ فرانسوی در قرن بیستم/ ژان- پل سارتر و خشونت

سخنرانی ژاک دریدا (ژاک دریدا/ ترجمه: محمدرضا ارشاد)

ژان پل سارتر و جنگ الجزاير
نوشته Anne Mathieu

ژان-پل سارتر ...
ژان-پل سارتر، رشنفکر مردمي قرن بيستم، صد ساله

روشنفكر ،محبوس در زندان ستاره سازي

مردی که می خواست شوروی را اصلاح کند
از کتاب قرن شوروي نوشته موشه لوين

بازبيني تاريخ اتحاد شوروي توسط موشه لوين نوشته Moshe LEWIN

احمد حسين مبلغ :

تاملی برگفتارهای روشنفكران ‌اول
تاملی برگفتارهای روشنفكران دوم
تاملی برگفتارهای روشنفكران سوم

حمزه واعظی :

عناصر تفكر- اول
عناصرتفكر-دوم 

کارل پوپر  -پی دی اف
امانوئل كانت    پاسخ به پرسش:روشنگري چيست

قانون اساسی افغانستان

قانون مطبوعات

ساير قوانين افغانستان

اعلامیهء جهانی حقوق بشر

پاسخ آيت الله منتظرى به سوالى پيرامون حکم ارتداد