صفحهء ويژه

در دفاع از علی محقق نسب

 

1. زنده گينامهء فشردهء اقای محقق نسب
2. زن و ارتداد
3.شمارهء هفتم مجلهء حقوق زن
4. ارتداد در اسلام

مقاله يی که نشر آن در مجلهء حقوق زن باعث خشم بنيادگرايان گرديد

 

محقق نسب بايد آزاد شود

نامهء سرگشادهء روشنفکران و فرهنگيان به رييس جمهور کرزی

دومين نامه سرگشاده به حامد کرزی

مورخ  17-08-1384 ش مطابق 08-11-2005

علی محقق نسب بايد رها شود!
اعلاميهء کلوپ قلم افغانها در سويدن

اعلاميهء تولد انجمن دفاع از آزادی بيان

محقق نسب سره د ناسم چلند له امله د (خپلواکۍ) اعتراض لیک

بيانيه مطبوعاتي انجمن آزاد ژورناليستان افغانستان

واکنش روزنامه نگاران بلخ

 در برابر بازداشت محقق نسب

 

طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند

گردهم آيی در کابل به دفاع از محقق نسب

  آتی بان: نامهء سرگشادهء روشنفکران و فرهنگيان افغانستان به رييس جمهور افغانستان
 

خبرنگاران بدون مرز :

روزنامه‌نگار زندانی ، محقق نسب را آزاد كنيد

 در افغانستان روزنامه نگار علي محقق نسب به دوسال زندان محکوم شد

تقاضاي وزير اطلاعات ، فرهنگ و ...

 وزير فرهنگ خواستار رهايي محقق نسب شد...

حزب وحدت اسلامی افغانستان : نامهء سرگشادهء

روشنفکران و فرهنگيان افغانستان به رييس جمهور افغانستان

ايرنا : نامهء فرهنگيان و روشنفکران افغانستان

بينوا : د حقوق زن مجلې مسول علي محقق نسب د محکمې لومړی پړاو

 5/8/1384رده بندی جهاني آزادی مطبوعات ٢٠٠٥

 

 

ديدگاه ها

تحليل ها

بازتاب ها

 علی محقق نسب  آزاد شد

 

اگراین دموکراسی، سوته کراسی نیست،
محقق نسب می باید آزاد گردد!

کانديدای اکاديميسن سيستانی

نقدی بر نوشتار محقق نسب

اسدالله زايری

حميد عبيدی  :

چرا دفاع از محقق نسب - دفاع از آزادی عقيده وبيان است ؟

چند نکته در مورد

سرگذشت آقای محقق نسب

سيد حميدالله روغ

محقق نسب و محکمه تفتیش عقاید

 مير حسين مهدوی

فراخوان آسمايی :

تفتيش عقايد را بس کنيد 

قضهء محقق نسب از ديدگاه قانون

حامد شفايی نورمند

دین را دکان نسازید

سيد روح الله ياسر

علی محقق نسب را آزاد کنید

نصیر مهرين

پرسشی از آقايان رهين و سنگچارکی : 

کی بايد کی را عفو بکند؟

در حاشيه يك محاكمه

خواجه بشير احمد انصاري

هنگامي كه خبر محاكمه آقاي محقق نسب را شنيدم گفتم شايد...

داکتر حقوق  ثنا نيکپی :

در برخورد با محقق نسب،  پليس بر قانون پا نهاده است

حذف ارتداد کنید تا تیغ برنده از دست زنگی مست گرفته شود                               سليمان راوش
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر

محمد امين حليمی

 
 ماجرای محقق نسب در آيينهء کارتون

مطالب  مرتبط به اين بحث :

قانون اساسی افغانستان

قانون مطبوعات

ساير قوانين افغانستان

اعلامیهء جهانی حقوق بشر

 

پاسخ آيت الله منتظرى به سوالى پيرامون حکم ارتداد

سازگاری اسلام و حقوق بشر، - محسن کديور

اسلام و مردمسالاری

اسلام و حقوق بشر

از اسلام تاريخي به اسلام معنوي

گل سرسبد آزادي‌ها

اجلال قوامي

سياست: آری ــ حکومت: نه (علی‌اصغر حاج سيدجوادی)

از نوع ديگر - بيان آزاد عقيده حق ...

پلروشنفكر ديني به مدرنيته ، پلي است به سراب

اجتهاد نوانديشان دينی