برخی از مصاحبه ها و نوشته ها


مصاحبه با مجلهء آسمايي
نقش رسانه های جمعی برون مرزی


نظريات شما :

پوهاند  دکتور حسن کاکر

عبدالرحيم هاتف
 

دیدگاه ها

 

 

 

صفحات مرتبط

 
زمینه های تاریخی و
سخنور سرخرود

چکامهء استاد خیلی الله خلیلی

در سو گ استاد عبدالرحمان پژواک

در بارهء استاد عبدالرحمان پژواک

آثار پژواک

بانوی بلخ

اکو و پان

 

یادبود از  دکتور نعمت الله پژواک

صفحه ی استاد عبدالرحمان پژواک

يادي از عتيق الله پژواک

ورود به صفحه اختصاصی یادبود و بزرگداشت از استاد عبیدی نخستین مدیر مسوول آسمایی

 

صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

  

 

 

عتيق الله پژواک  

 

 

 

 

زنده گی نامهء کوتاه

 

 

عتیق الله پژواک فرزند مرحوم قاضی عبدالله ، نواسهء مرحوم ملا شیرجان آخندزاده

محل تولد : شهرک کجه ( کږه )  مرکز ولسوالی خوگیانی  ( خوږیانی) ولایت ننگرهار

محل اقامت دایمی : قریهء باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار

تحصیلات : فارغ لیسهء حبیبیه و فاکولتهء ادبیات پوهنتون کابل

مأموریت ها : چهار سال معلمی ( به عوض دو سال خدمت عسکری ) در لیسهء غازی و مدرسهء علوم شرعیه

- مدیر مراقبت نشرات خارجی، در ریاست مستقل مطبوعات

 

 ادامه ttt