برگرفته از شمارهء سوم سال 1376 آسمايي

 

ديدگاه ها در مورد مقام و شخصيت استاد  پژواک

 

 

خدمات مرحوم پژواک در طول دوران ماموريت شيايسته يادآوري بوده ، زحمات مجدانه و نقش موصوف در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً تحفظ حيثيت بين المللي افغانستان مملو از حب وطن موجب تحسين همگان است .

محمدظاهر

( اعليحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان *‌)

 

***

فوت دوست گرامي من بر من سخت گذشت و ميگذرد . مرحوم شخصيت برجسته و برازنده افغانستان . . . است . در اين باره هرچه بگويم کافي نيست . . .

علي احمد پوپل

( دکتور علي احمد پوپل‌*)

****

 

...اين چنان ضايعه يي است که تا ساليان درازي جبران نخواهد شد...

پوهاند رشاد

****

بزرگترين ميراث پژواک اين است که او داراي نصب العين معين بود و با وجود فراز و نشيب هاي روزگار بر افغان ها و افغانستان اين نصب العين او نه تنها بر جا ماند بل تا آخرين رمق و توان براي آن رزميد. در واقع  چنين شخصيت ها انگشت شمار بوده اند.

پوهاند دکتور محمد حسن کاکر

***

 

 

 

عبدالرحمن پژواک نويسنده ، شاعر و سياستمدار برجسته و شناخته شده کشور ديده از جهان فروبست . نبود پژواک مسلماً به مثابه ضايعه بزرگي در حلقه هاي سياسي و فرهنگي کشور تلقي و مايه ناراحتي دست اندرکاران هردو عرصه گرديده است‌‌.

وزرات خاجه دولت اسلامي افغانستان

 

****

 

ضايعه چنين شخصيتي نه تنها براي ملت افغان گران و غير قابل جبران است ، بلکه براي عالم بشريت نيز ضايعه بس عظيم بشمار ميرود .

داکتر کهسار

 

****

 

نه تنها افغانستان بلکه جهان سياستمدار ، اديب و دانشمند بزرگي را از دست داد .

عبدالهادي کريم

 

***

 

رفتن استاد بزرگ به جهان باقي براي افغانستان پر از سانحه يک ضايعه جبران ناپذير است .

داکتر ساعد

 

***

 

 

 

مرگ پژواک نه تنها از آن جهت دردناک است که ملت ما فرزند گرامي اي را از دست داد ، بلکه از آن روي نيز غصه افزايد که زماني دراز در کار است تا چشم زمانه باز چون او را ببيند

داکتر سيد مخدوم رهين

***

 

کفايت و اهليتي را که آقاي پژداک داشت نه تنها براي براي افغانستان بلکه براي کشورهاي در راه انکشاف مورد تمجيد بود و حتي کشور هاي بزرگ در بعضي مسايل سياسي از پژواک مشوره ميگرفتند .

ميرزا محمد سماع

 

***

 

او نه تنها داراي استعداد خداداد کم نظيري بود که در هر رشته ايکه شامل کار ميشد ــ چه در ساحه سياست و چه در ساحات ادبي و فرهنگي و اجتماعي ــ بصورت چشمگيري تبارز ميکرد ، بل داراي سجاياي عالي انساني نيز بود ، که در اولين برخورد طرف را جذب ميکرد .

سيدقاسم رشتيا

 

 

***

 

من آن شخصيت ملي و صديق مملکت را از نزديک ميشناختم ، به فهم و دانش و عشق و محبت لايتناهي او به افغانستان عزيز احترام کامل دارم . موجوديت آن مرد بزرگ علم و دانش . . . خاصتاً در حال زار امروز مملکت مغتنم بود ، زيرا با فهم و درايت و بردباري و تحليل هاي صادقانه و عاقلانه شان حلال بسا مشکلات بود .

عبدالله ملکيار

 

****

 

 

 

پژواک مرد آزاد انديش و آزاد منش بود و افکار عالي اي داشت و شخصيت برازنده سياسي و فرهنگي کشور بود  . . .

دکتور محمد يوسف

 

***

 

وصف عبدالرحمن پژواک تنها در آن نيست که او شاعر ممتاز و حماسه سراي ميهن بود ، نويسنده و دانشمند بود ، مرد بزرگ سياست بود . . . وصف بزرگي او در آن بود که در هر عهده که قرار گرفت وظيفه خود را وطنپرستانه و صادقانه و برجسته تر از سلف و خلف خود انجام داد .

عبدالرحمن پژواک مرد مؤمن ، خالص‌العقيده ، متواضع و در عين بي تعلق به ماديات دنيايي ، جواد غريب نواز ، رحمدل ، مهمانواز و دوست دار و حرمت گذار بود . . .

غلام حضرت کوشان

 

****

 

پتروس پتروس غالي سرمنشي سازمان ملل متحد  با شنيدن خبر مرگ استاد پژواک ، جلسهء عمومي سازمان ملل متحد را به يک دقيقه سکوت فراخواند و سپس در مورد پژواک از جمله  گفت :از وي به عنوان يک سياست مداري ياد خواهيم کرکه با لياقت وکفايت به نفع جهان وکشورش خدمت کرد وهر دو ازتلاش هاي وي مستفيد شدند.