صفحهء اختصاصی دفاع از پرویز کامبخش

Parwiz Kambakhsh

ابراز خرسندی از آزادی پرویز کامبخش دوشنبه ١٦ سنبله ١٣٨٨
نشر در آسمایی:  12.03.2009

رادیو فرانسه:
تلاش برای آزادی پرویز کامبخش"
پرویز کامبخش هیچگونه ضرری به اشخاص "حقیقی" یا "حقوقی" نرسانده است و هیچیک از مواد قانون را نقض نکرده است"

نشر در آسمایی:  11.03.2009

پرویز کامبخش باید بدون هرگونه پیش شرط آزاد ساخته شود!

نامهء سرگشادهء روشنفکران و فرهنگیان افغانستان

به  رییس جمهور حامد کرزی

جلالتماب رییس جمهور ،

اخیراً ستره محکمه حکم  محکمهء استیناف دربارهء پرویز کامبخش را تایید کرد.

این خبر تعجب و نگرانی ما  را  در مورد وضعیت در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان ،  تشدید کرده است . تمام ماجرای دستگیری، اقامهء دعوا، و محاکمهء پرویز کامبخش از محکمهء ابتداییهء بلخ تا ستره محکمهء افغانستان، نه تنها نشان می دهد که سطح ِ دانش ِ حقوقی متصدیان دستگاه عدلی و قضایی کشور از ذیل تا به صدر در چی حدی است ، و متصدیان امورقضایی کشور، نسبت به حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی افغانستان، اعلامیهء جهانی حقوق بشر و منشور سازمان مل متحد و ارزش های   جهانشمول دیگری که افغانستان رسماً متعهد به احترام و رعایت از آنها است ، تا چی حدی  نا بلد و بی اعتنا هستند؛ بل این ماجرا همچنان افشاء میکند که...ادامه...

 

گزارشگران بدون مرز بدون گزارش خود از افغانستان را منتشر کرد
ویدیوی صحبت کامبخش در زندان
اعلامیه فارو: عدالت سیاسی ستره محکمه

خواست گزارشگران بدون مرز از حامد کرزی برای رهایی پرویز کامبخش

اطلاعيه مطبوعاتي

- تقاضای روزنامه نگاران آزاد افغان از ستره محکمه

- اعلامیهء کانون فرهنگی آسمایی

سمیع حامد: پرونده پرویز کامبخش، پرونده آزادی بیان است

سخیداد هاتف: بر کدام در می کوبیم ؟

کامبخش: از من به زور اعتراف گرفته شد
سمیع حامد
به پرویز کامبخش

عطر و آزادی
چلیبا( شعری از محمد شریف سعیدی به پرویز کامبخش )

رسیدن به آسمایی :02.2008 .07؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

سخیداد هاتف

قدرت ِ نادانی

...از پیامبر اسلام نقل کرده اند که " اطلبوا العلم من المهد الی اللحد " و از این سخن ترجمه ی منظومی هم داریم : چنین گفت پیغمبر راست گوی ز گهواره تا گور دانش بجوی.
اکنون " دانش-جو"یی را در نظر بگیرید که پرویز کامبخش نام دارد و در بهترین فرصت عمر یعنی در جوانی خود می خواهد دانش بجوید ( احتمالا برای این که بر انجام بعضی کارها و در رسیدن به بعضی آرزوها توانا شود). این آقای کام بخش روزی ...ادامه...

اعلامیه مشترک

فعالین جامعهء مدنی و احزاب سیاسی افغانستان

ف. خاور: حکم اعدام پرویز کامبخش آیا عادلانه است؟!
نامۀ سایتهای افغانی به رییس جمهور افغانستان
برای رهایی سید پرویز کامبخش
-01.2008 .26
سخیداد هاتف:گر آبروی شریعت بدین قدر برود
قیوم بشیر: اشتباه فنی ، دسته گلی که سنا ...
دکتور لطیف طبیبی: حکم اعدام پرویز کامبخش، سیاه روز دیگری در اوضاع اجتماعی افغانستان
نصیرمهرین: در حاشیۀ توقیف پرویز کامبخش
قيوم بشير: نقل كفر،كفر نيست
سو استفاده از اسلام- زمینه ساز سو استفاده از آزادی
مقاله ام به حکم اعدام برای روزنامه نگار افغان منجر شد-گلنار اسفندیاری
آیات زن ستیزی تازینامه- اثر آرش بیخدا       زندیق - سایت آرش بیخدا

Ratbil Shamel- AhangAfghanischem Journalist droht Hinrichtung

دستگاه قضايی که اعتماد هفتاد درصد مردم را از دست داده است،حکم اعدام پرويز کامبخش را صادر  کرد (هيت تحريريه گفتمان)
اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
در پیوند با صدورِ حکمِ اعدامِ پرویزِ کامبخش...
اعتراض م م به حکم اعدام پرویز کامبخش
اطلاعيه مطبوعاتي نوید روز و افغان تلویزیون
ابراز انزجار گزارشگران بدون مرز
از صدور حکم اعدام پرويز کامبخش
گروه رسانه هاي ملل متحد حکم اعدام پرويز کامبخش را محکوم کرد
آيت الله محسني: داشتن نوشته های ضدديني وحتی پخش آن دليلی برای حکم اعدام نمی شود
چرا پرويز کامبخش دستگير شده است؟

به دفاع از پرویز برخیزید!

ساطور سانسور درافغانستان بلند شده است
مسایل مشابه: صفحهء اختصاصي  در دفاع از محقق نسب
 در سایت های دیگر انترنتی