نشر در آسمایی:  11.03.2009

 

پرویز کامبخش باید بدون هرگونه پیش شرط آزاد ساخته شود!

نامهء سرگشادهء روشنفکران و فرهنگیان افغانستان

عنوانی

رییس جمهور حامد کرزی

جلالتماب رییس جمهور ،

اخیراً ستره محکمه حکم  محکمهء استیناف دربارهء پرویز کامبخش را تایید کرد.

این خبر تعجب و نگرانی ما  را  در مورد وضعیت در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان ،  تشدید کرده است . تمام ماجرای دستگیری، اقامهء دعوا، و محاکمهء پرویز کامبخش از محکمهء ابتداییهء بلخ تا ستره محکمهء افغانستان، نه تنها نشان می دهد که سطح ِ دانش ِ حقوقی متصدیان دستگاه عدلی و قضایی کشور از ذیل تا به صدر در چی حدی است ، و متصدیان امورقضایی کشور، نسبت به حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی افغانستان، اعلامیهء جهانی حقوق بشر و منشور سازمان مل متحد و ارزش های   جهانشمول دیگری که افغانستان رسماً متعهد به احترام و رعایت از آنها است ، تا چی حدی  نا بلد و بی اعتنا هستند؛ بل این ماجرا همچنان افشاء میکند که گرایش های معینی هنوز هم تلاش میکنند تا با سوءاستفاده از دین،  طرز دید و داوری قرون وسطایی  را بر ذهنیت عامهء افغانستان  تحمیل نمایند  و راه تحول مدنی در کشور را مسدود نگهدارند.

جلالتماب رییس جمهور!

مراجعهء ما به شما، مراجعه به مقامی است که رسماً و قانوناً  از منفعت و مصلحت کشور نماینده گی میکند.

ما به جلالتماب شما پیام میدهیم که از نظر ما "محاکمهء پرویز کامبخش"  فقط نمایش دهندهءء رجوع به شیوه های قرون وسطایی تفتیش عقاید (انکویزسیون)  است و این حرکت در مسیر ِ خلاف ِ مصلحت ِ وطن ما و ایجابات شرایط بسیار دشوار کنونی میباشد. از نظر ما ، مهر تایید ستره محکمهء افغانستان در قضیهء کامبخش ، پرسش های بسیار درشتی را مطرح میکند. چنین حرکاتی از جمله  ذهنیت عامه کشورهای غربی را که هم اکنون نیز از وضعیت در افغانستان  جداً نگران است، در استقامت مخالفت با سیاست سهمگیری فعال بین المللی برای حمایت از  روند بازسازی افغانستان  سوق می دهد.  

 جلالتماب رییس جمهور!

 پرویز کامبخش در ویرانی کشور دستی نداشته است؛

 پرویز کامبخش بر زنده گی ، حیثیت و ناموس مردم تعرض نکرده است؛

 پرویز کامبخش متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نیست؛

 پرویز کامبخش از بیت المال دزدی نکرده است؛

 پرویز کامبخش عضو مافیای مواد مخدر نیست؛

و...

بنابران ما از شما  نمی خواهیم  که پرویز کامبخش را مورد عفو قرار دهید- چنین خواهشی از نظر ما بی دلیل و ناموجه است؛ چنین خواهشی به تمسخر گرفتن حقوق و آزادی های بشری ، و بی احترامی به  حیثیت و کرامت انسانی و حقوق شهروندی پرویز کامبخش خواهد بود.

پرویز کامبخش باید بدون هرگونه پیش شرط آزاد ساخته شود و  جلالتماب شما باید حکم  اعادهء حقوق و حیثیت مدنی پرویز کامبخش را صادر  بفرمایید.

با تجدید تمنیات نیک

 


کانون فرهنگی آسمایی
کلوب قلم افغان ها (سویدن)
نشریه انترنتی آسمایی
نشریه انترنتی کابل ناتهـ
نشریه انترنتی کوکچه پرس
نشریه انترنتی جوانان بيدار
نشریه انترنتی 24 ساعت
نشریه انترنتی افغان موج
نشریه انترنتی آرمان
نشریه انترنتی فردا
نشریه انترنتی افغان-جرمن اونلاین

نشریه انترنتی روشنک

مجله آشیان

نشریه انترنتی کیږدۍ

کانون فرهنگی ادیبان

وبسایت گفتمان دموکراسی

وبسایت خوشه

 


دکتور اکرم عثمان
لطیف ناظمی
واصف باختری
داوود مرادیان
پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی
پوهاند دکتور مجاور احمد زیار
دکتور اسدالله حبیب
دکتور عارف پژمان
حمید عبیدی
ایشور داس
جلال نورانی
سخیداد هاتف
حامد شفايي
محمد امین «فروتن»
دکتور سید حمیدالله روغ
کاوه آهنگ
محمد رضا محمدی
مشعل صباح
دکتور حشمت حسینی
راحله حسینی
قدیر حبیب
دستگیر روشنیالی
پوهنمل اسد آسمایی
پوهنمل محمود نظری
سمیع رفیع
ميرزا رفعت
ذبیح الله امانیار
ماریا دارو 
الهام غرجی
نجیب الله امیری
عید محمد عزیزپور
حسین زاهدی
یما ناشر یکمنش
محمدشعیب مجددی
واسع محسن
نیلاب موج سلام  
محمد سرور
سيد عاصف حسيني
جلیل پرشور
عبدالرحيم غفوری
حمید کیانور
دکتور عزیز ضیایی
نظر سرمند
آشا ابوی
زبیر ابوی
فضل الرحیم رحیم
انجینیر نجیب الله داوری
نعمت الله ترکانی
امین آرمان
مسعود راحل
میرعنایت الله سادات

دکتور ببرک ارغند
صفر خواریکش
ملک پرهیز
فرید برهان
سلیمان نوری
کبیر بارکزی
واحد سادات
نصیر سهام
رشاد وسا

حسين اندرياس

حامد ضرابی

رتبیل شامل آهنگ

دکتور عباس پویا

اکبر کرگر

کاوون توفانی

عبدالوهاب سرتیر

زهره مایل

دکتور محمد سلیم مجاز

صدیق کاوون

پویا فاریابی

حمزه واعظی

آصف آهنگ

پروین شامل آهنگ

پرستو شامل آهنگ

جبران مهدوی

عتیق الله شاهد

انجنیر سید مهران دهقان

نصیر مهرین (1)

حکیم نعیم

سید نجات

فرید اروند

احسان الله سلام

حسین پویا

دستگیر صادقی

ديپلوم انجنير اسد الم مسول سايت گفتمان دموکراسی برای افغانستان

دکتور رسول رحيم ژورناليست آزاد

باقی سمندر ژورناليست آزاد

معراج اميری

رفيع نعيمی

مير کريم شاه

شيوا فراهی

دکتور کبير ميری

واسع بهادری

دکتور صبا رسا

محمد صدیق مصدق
 

***

یادداشت آسمایی:

شماری از امضا کننده گان نامه بر این نظر اند که باید مساله محاکمه غوث زلمی ، قاری مشتاق احمد و همکاران شان نیز در همین نامه گنجانیده می شد. چون تزیید این مورد در نامه ایجاب دور نو نظرخواهی را می نمود و این سبب تاخیر در نشر نامه می شد لذا با تزیید همین یادداشت متذکر می شویم که از نظر ما با همه تفاوت هایی که میان این دو قضیه موجود اند، ولی در هر دو مورد حقوق و آزادی های قانونی  شهروندان افغانستان زیر پا شده اند. ما صرف نظر از این که در مورد این یا آن شخصیت و کرده هایش چی نظری داشته باشیم، از حق آزادی اندیشه  و بیان هر انسان- اگر هم با اندیشه  و گفته اش مخالف باشیم- دفاع می کنیم و شدیداً با تفتیش عقاید مخالف هستیم.  این اصل در مورد غوث زلمی و قاری مشتاق احمد نیز صدق می کند.

***

(1) یادداشت آقای نصیر مهرین:

نصیرمهرین


نامۀ سرگشاده


جناب محترم آقای حمید عبیـــدی سلام .

مسودۀ متنی راکه به منظوردرخواست رهایی پرویزکامبخش مظلوم،عنوانی رییس جمهوردولت اسلامی افغانستان تهیه دیده وبرای اینجانب نیزارسال داشته اید ، مطالعه نمودم . *
درین پیوند، به چند موضوع اشاره می نمایم :

سعی وکوششی که به نجات او بیانجامد، بسیارخوب است . حتا اگریک گام درراستای جلب ذهنیت ها برای وضعیت او و مظالمی که براو میرود باشد. صاحب این قلم چندین بار درین زمینه نوشته ام . اکنون که کوششی به ابتکار شما، صورت دسته جمعی و در واقع اثر گذار تر را می گیرد، میشود از آن توقع بهتر و خوبتر را داشت . اما امیدوار هستم که ادامه کاری از دست نرود. به سخن دیگر یک اعلامیه را نباید بسنده تلقی نمود.

با حفظ ارجگذاری به کار جمعی، وگسترش حوزۀ درخواستگران برای رهایی کامبخش ،پیشنهاد میکنم که واژه های فرهنگیان و روشنفکران ازبالای متن درخواست برداشته شود . زیرا این موضوع قابل بحث و زمینه ییست از اختلاف؛ و با توجه به آن، موردی را که مانع تحقق کارکرد جمعی شود و میتوان بدون آن هم ، کاری را دنبال نمود، باید کنار گذاشت .

من موافق آن نیستم که نامه عنوانی جناب کرزی فرستاده شود. زیرا جناب حامد کرزی، شخصاً در ایجاد و گسترش تمامی نابسامانی ها و زمینه سازی ها از جمله چشم پوشی از دست درازی های غلط قوۀ قضایی کشور، نقش دارد. مطالبۀ آزادی کامبخش به وسیلۀ رییس دولت، اگر از نگاه صلاحیت ها و تشبثات در حد توان او موجه باشد ، اما با توجه به شیوها و راه هایی که وی در گونۀ معامله گرانه و بی مسوولانه در پیش گرفته است ، اغفالی را برای رهایی جویان کامبخش در قبال خواهد داشت .افزودنی هستم، رییس جمهور که از "محاکمۀ"مضحک و مسخرۀ کامبخش بارها شنیده و خوانده، اما چینی بر جبین نیاورده است، با دریافت درخواست کنونی، گمانی از نظر من برجای نمی ماند که جانب دشمنان کامبخش را الزام نماید و برای رهایی او دست به کاری نخواهد شد . البته این بدان معنا نیست که شما و یا کسان دیگری که چنین مطالبه یی را از رییس جمهور دارید، آن را به آزمون نگیرید. حتا آرزو میکنم که برخلاف تصورات نا خوشبینانۀ من نسبت به نقش مثبت جناب حامد کرزی ، دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند ! زیرا نجات آن جوان، هر آزمونی را به کمک می طلبد.

پیشنهاد من این است که کلیه نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشرداخل وخارج کشور، و مؤسسات جهانی را که بارها به حل همچومعضلات ابرازعلاقمندی نموده اند،دعوت به سهمگیری جدی تر نماییم .
خوبی ها نصیب تان

هامبورگ/12مارچ/ 2009ع

* سوکمندانه من "مسوده" را به تاریخ 12 مارچ خواندم. یعنی در وقتی که صورت انتشار بیرونی دیده است . ازینرو ابراز نظر پیرامون مشخصات نامه دیرتر شده است. پس با حفظ نکات یاد شده در نامۀ بالا، امیدوارهستم با هماهنگی بیشتر، به سهمگیری های مبتنی برکوشش برای نجات پرویز کامبخش انسجام بدهیم.
 

***

یادداشت آقای مصدق

کابل، 15 مارچ 2009 مطابق 25 حوت 1387 هـ ش


آقای عبیدی سلامم را بپذیرید.
من که از چند سال بدینسو جریان محاکمه اسداله سروری (رییس سازمان استخباراتی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق طی سالهای 1357- 1358هـ ش) را در کابل دنبال مینمایم. از قضا موازی با آن دادگاه استیناف به دوسیه های پرویز کامبخش و احمد غوث زلمی نیز میپرداخت. من بعضاً اظهار تعجب مینمودم که اگر از طرف یک جمع کوچکی از متضررین و بازماندگانِ قربانیانِ جنایاتِ سروری تعلل رخ میداد، به احتمال قوی این جناب امروز در جمع سایر کاندیدان ریاست جمهوری کشور ایستاده بود.
در مجموع میتوان گفت که بی توجهی عظیم و سطحی نگری گسترده نسبت به قضیه سروری –با همه ثقلت سیاسی، جنایی و حقوق بشری آن- و برخورد غیر متوازن، اغراق آمیز و سیاسی با قضایای پرویز کامبخش و احمد غوث زلمی صورت گرفته است.
منظورم از این مقدمه اینست تا با درنظرداشت نکات بالا و در عوض تقاضای رهایی بهتر خواهد بود تا بر شیوه رسیدگی و ظرفیت این دادگاه ها انگشت گذاشت. بدینترتیب و با همکاری نهاد های جامعه مدنی، عدلی-قضایی و حقوقی ملی و بین المللی باید خواهان تجدید نظر جدی و کلی بر این قضایا گردید.
من معتقدم که باید این چنین فرصت ها را غنیمت دانست تا از تکرار همچو رویداد ها در آینده جلوگیری نموده و در جهت پی ریزی دادگاه های سالم و عادل گام های استوار و ماندگار به جلو بگذاریم. شاید بگویید که آیا تا آنزمان باید پرویز کامبخش و احمد غوث زلمی در بند بمانند؟ من فکر میکنم که فعلاً نیز هیچگونه ضمانتی برای رهایی آنان موجود نیست، اما با کار در این زمینه، تغییرات بنیادین را اساس میگذاریم.
همچنان من بدین باورم تا در عوض انکار و نادیده گرفتن ساختار ها در کشور، با انتقاد کاستی ها و ارایه بدیل ها در سلامت و اصلاح سیستم باید کوشید.
من مطمینم که پیشنهاداتم به اصطلاح انگلیسی wishful thinking (تخیلات آرزومندانه) نبوده و با پشتکار و سعی مستدام بالاخره جنبه عملی خواهد یافت.
با احترام
محمد صدیق مصدق

 

***

تماس با ما:

webmaster@Afghanasamai.com

www.afghanasamai.com

www.h-obaidi.com

 
ASA-MA-I

Luerriper Str. 143

41065 Moenchengladbach

Germany

 

Tel.: 0049 2161 460153

Fax: 0049 32 221020884

Fax: 0049 2161 460153

Mobil : 0049 1789149440

Voicerecorder : 0049 2161 460153

Voicerecorder : 0049 32 221020884