مطالب تازه

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه

آیا پیش‌بینی مارکس محقق می‌شود؟
مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و سیاست
رابرت نازیک: مطلب..چرا روشنفکران با سرمایه‌داری مخالفت می‌ورزند؟
روزي که وال استريت سوسياليست شد

 هانا آرنت:

- مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و جاودانه گیِ زمینی

- مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و طبیعت -۱ ؛ ۲

- سنت و دوران مدرن: ۱ ؛ ۲ ؛ ۳ ؛ ۴

زبان باز و مدرنیت
گنجی: متدولوژی تثبیت کلام‌الله بودن قرآن-2
پیوندهای مرتبط با موضوع در آسمایی
خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان
 حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

پیوندهای مرتبط با موضوع در انترنت
نگاهی از چپ

 فرد هاليدى: فرار از چپ اما نه به راست

کارل پوپر تا آخر بر سر این حرفش استوار بود: مدعیان ساختن بهشت زمینی مردمان خطرناکی اند

نقد دموکراسی و جنبش سياسی چپ در افغانستان

اسماعیل اکبر: چپ اندیشان در بوته نقد

نقد دموکراسی و جنبش سياسی چپ در افغانستان
پیوندها در مورد بحث های مشابه
فرضيه‌ی کمونيسم
روشنفکران و خشونت انقلابی
انقلاب و فکر آزادی
فلسفه و انقلاب
انقلاب و ترور
انقلاب پيش از ترور

چپ و مذهب ویژه‌نامه‌ی مجله‌ی آرش

 

بحث این شماره :  چپ افغانی از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت

آسمایی قبلاً بحث هایی داشت زیر عنوان های  حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان   و خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان ؛ در ادامهء همین بحث ها اینک بحث تازه در بارهء چپ افغانی را آغاز می کنیم و همهء صاحبنظران را به اشتراک در این بحث فرامیخوانیم.
 

 رسیدن به آسمایی : 16.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 17.09.2008

س. ح. روغ

نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان

کوچ نشین کوچهء چپ   -   بخش دوم          

درین اواخر مسایل قومی و زبانی و مذهبی در میان افغانها، به تحریک  همه جوانب، وسیعاً دامن زده میشود. وضع طوری شده است که  یک بحث همه جانبه پیرامون این مساله، و نقد نظریهء سیاسی  جاری درین زمینه، از اشد ضروریات ماست .
دربارهء تاریخ زبان ها  و اقوام  و قبایل افغانستان به اندازهء کافی نوشته شده است. ما میکوشیم به این مساله ازهمان زاویه یی بپردازیم که امروزه دامن زده میشود:
آیا و چگونه مسایل زبانی و مسایل قومی و مسایل مذهبی، در افغانستان، در سطح سیاسی منعکس میشوند ؟...ادامه...
 

 

سید حمیدالله روغ

کوچ - نشینکوچهءچپ

1-از رکود ، از رخوت

2- سه تلقی از مفهوم چپ درنزد ما

3-چپ چیست؟؟

4-  تکوین سنت سیاسی و نهاد های سیا سی در جهان اسلام

5-چگونه جایگاه چپ ممکن میشود؟

6-حد وسط ؛ چپ؛ و راست در حوزهء تمدنی ما

رسیدن به آسمایی :31.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.06.2008

 خالد

شرق شناسی بیمارگونه

و غرب ستیزی عامیانه
(نگاهی مجدد به نوشته ی آقای حکیم نعیم)

 

رسیدن به آسمایی :30.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :30.05.2008

حکیم نعیم

دفاع از دموکراسی تخیلی و ایجاد " جنبش های مدنی، کارگری" با پول بانک جهانی و صندوق بین الملی پول!

رسیدن به آسمایی :28.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :29.05.2008

دفاع از دموکراسی  در برابر

بنیادگرایی و چپ کلاسیک ایدیولوژیک

نویسنده - خالد

 

رسیدن به آسمایی :03.2008 .03؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .05

محمد قاسم هاشمی

راست مبتکر و چپ پیرو

ضرورت ایجاد تیوری ثابت برای مرکز

رسیدن به آسمایی :02.2008 .05؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

دستگېر خروټی

چپ ، فردي ازادي او ټولنېز عدالت

 

رسیدن به آسمایی :02.2008 .06؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

دوکتور عبدالحی نیازی

ابعاد اقتصادی و سیاسی عدالت اجتماعى‏

تأمین  عدالت در بعد دینی خود یکې از ارکان عمده اسلام دین مقدس اسلام است و در آيات

رسیدن به آسمایی:01.2008 .31؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .01

داوود صبا

فصل توفان جهانی شدن و کنش سیاسی در افغانستان( PDF)

1: پيش درآمد سخن؛ 2 :تنگناهای فراراه ما ؛ 3:بقا- مساله اساسی عصر گرمای جهانی؛ 4: ویرانشهر ما در دهکده جهانی؛ 5: سياست، اقتصاد و هيرویين؛ 6: اصلاحات- بدیلی برای انقلاب؛ 7: نياز به نگره های نو؛ 8: امکانات کنش های بدیل؛ 9: افغانستان بهتری ممکن است.

 

رسیدن به آسمایی:01.2008 .16؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .16

 دستگېر خروټی

چپ په بحران کي
د افغانستان د ژغورونکی نوم دموکراسي دی

صفحهء ویژهء پرویز کامبخش
بحران در پاکستان

آرشیف مباحثات و صفحات و یژه