خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

·   آیا چپ و راست ايديولوژيک و سایر  گروه های سیاسی دارای اندیشه های توتالیتار  از  تجارب تراژیك سه دهه اخیر  درس گرفته اند ؟

·   گروه های موجود مدعی قدرت در افغانستان  مافیای قدرت اند و یا احزاب سیاسی؟

·   آیا در افغانستان حزب سیاسی مدرن   وجود دارد ؟

·    چرا   هواخواهان دموكراسی و تجدد  توان تشكل  گسترده در سطح ملی و تبارز  در عرصهء سیاسی را  كسب نكرده  و  به نیروی مؤثر و بالفعل موجود  مبدل نشده اند ؟

·   آیا دموكراسی بدون آزادی اندیشه و بیان و  وجود احزاب  هواخواه دمكوكراسی -منجله احزاب مخالف حكومت - ممكن است ؟

در رابطه به پرسش های بالا در شمارهء26 مجلهء آسمايی ( مورخ اکتبر 2003) بحثی داشتيم به اشتراک دکتور دادفر سپنتا، دکتور حسن کاکر، محمد امين فروتن ، خوشال روهی، حمزه واعظی  و فريد مزدک. چون اين بحث همچنان مبرم باقی مانده است و با بحث تازه در مورد بحران جاری افغانستان ارتباط دارد ، لذا آن را اين بار از طريق صفحهء انترنتی آسمايی نيز به نشر می رسانيم.

دکتور رنگين دادفر سپنتا
حزب و گروه های حزبی از چشم انداز تيوری سياسی
پوهاند دکتور محمد  كاكر

 حمزه واعظی
ساختار شناسی تنظيم های جهادی و قواعد دموکراسی

حاجی محمد امین فروتن
فريد مزدک
 خوشال روهی

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

 
 بحث اين شماره: حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

فراخوان آسمايی،  کاوه شفق آهنگ ، دستگېر خروټی، قسيم اخگر،  الهام غرجی، دستگېر خروټی، سيد حميدالله روغ ، پوهاند دکتور م. حسن کاکړ، محمد امین «فروتن»، ميرعنايت الله سادات... ، دکتور رنگين دادفر سپنتا  ، حمزه واعظی، فريد مزدک ،  خوشال روهی...
 

 بحث « چی بايد کرد» 

ورود به صفحهء بحث می خواهيم ملت شويم يا « جمع پراگنده باقی بمانيم»

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 
نگاهی تحلیلی بر تاریخ معاصر افغانستان
گفت و شنود تلويزيون طلوع با اشرف غنی احمدزی رییس پوهنتون کابل
  -  منبع: افغان-جرمن اونلاين

ميرزايی" رفعت": مختصرنگاهی بر جامعه مدنی 

صفحهء اختصاصی : مصالحهء ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟

محمدقاسم دانش بختیاری

تاثیرات...قدرت هسته يی ایران بر افغانستان

 ژان بودریار روح تروریسم 

پوهاند بشير دوديال

د افغانستان سوداګري، سیمه ییزې ستونزې او د حل لارو څیړنه

حميد عبيدی

مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟

پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ

 د ډیورند توافق لیک
باید ډیر دمخه باطل اعلام شوی وای

روشنفکر حوزه عمومی و زبان فارسی

عبدی کلانتری: تاريخيت حوزه عمومي و روشنفکران آن

داريوش آشوری: روشنفکر حوزهء عمومی در جهان های غيرغربی

روشنفکر حوزه عمومی کيست؟

 سيد حميدالله روغ
منشوری در میان
«مصالحه» و «ملی»

بخش دوم

مفهوم مصالحه از مقوله های بنیادی فکر فلسفی است. این که در فکر دینی مفاهیم و قراین معادل مفهوم مصالحه مطرح بوده اند، تاریخ ادیان نشان میدهد که همین مفاهیم در بستر فلسفی سیاسی معنا شده اند و میشوند؛ یعنی این مفاهیم و یا معادلات آنها در متون دینی را باید « کلام سیاسی » نامید؛ و این کلام سیاسی خاصهء متون یهودی-مسیحی نیست، بل در همه متون دینی ، از جمله در نص اسلامی ...ادامه...

 آصف بره کی

سیاه، سرخ، سبز

اگر پیشرفت، اتحاد ملی و راه به سوی ملت شدن تنها از راه تغیر رنگ درفش "بیرق"، نشان ، سرودملی، دریشی، کلاه، شپو، دستار و...می بود، شاید در سی سال اخیر کشور افغانستان در تاریخ بشر بیشتر رنگها، نشانها ،سرودها و...را تجربه کرده باشد، اما بی آن که یک گام به پیش برده باشد، امروز هفتاد سال به عقب نگاه میکند ...ادامه...

 'هيچ بيگانه يی برای ما  آزادی حمل نمی کند'

اتحاد تمدن ها در مقابله

 با افزايش تعصب

 و افراط گرايی
 نوشته Kofi ANNAN

 

رویای«استقلالی دیگر» در قاره آفریقا
نوشته Anne-Cécile ROBERT

یک دوران گذار در آفریقا به پایان میرسد... پرونده] این دوران با شکست درژرفنای بلایای اجتماعی [و ناکامی] در طرح های انطباق ساختاری و جایگزینی آن با برنامه هایی جدید درسالهای نخست دهه ٢٠٠٠ میلادی بسته شد. [اکنون] عواقب و مفهوم این تحول تاریخی به آرامی ظاهر شده و صفحه يی جدید برای این قاره گشوده میگردد.

ادامه مقاله

هويت و مهاجرت: تاملی در پايه های افراط گرايی

فرانسيس فوکوياما

... اسلام‌گرايی و جهادگرايی تندرو در واکنش به جست‌وجو برای هويت پديد آمده‌اند. اين ايدئولوژی‌ها به پرسش «من کيستم؟» يک جوان مسلمان در هلند يا فرانسه پاسخ ...ادامه...