سوله مل او آثار یی

 

 

 عبدالوکیل سوله مل شینواری

 ژوندلیک

 

رسیدن:  13.04.2013 ؛ نشر :  14.04.2013

عبدالوکیل سوله مل

ړندونکی درمل

له ډیر کوچنیوالی مې دا عادت و هغوی چې په مخ او دبدن په کوم بل ځای به یی داغ او یا دانه وه لاس نه ورکاوه او نه به ورسره په یو دسترخوان ډودۍ ته کښیناستم .په دی عادت که ښه یی بولئ او که بد څو ځلې پلار او نورو مشرا نو وهلی او ترټلی هم یم . خو ما کلونه کلونه دا عادت...بشپړ متن...

 آثار منتشره  در آسمایی :

 دری:

پشتو:

زنگ ها و پیش بینی ها

 

چهره ها و نگرانی ها

پيشو

بوجی سربسته

هم دين او هم دنيا

باران

   

از  مجموعهء داستان ها در مورد مسایل زنان

چاره

چاره

زن عصری

عصري ښځه

نازا شنډه

آوازخوان ناشناس نااشنا سندرغاړې

به زودی آثار دیگر سوله مل شینواری هم به زبان های پشتو و دری به خدمت تقدیم خواهند شد

پنڅوس ملیونه - د کیسو ټولګه

 

 

 آثار منتشره  در سایر نشریه ها  :

د عبدالوکیل سوله مل شینواری وبلاگ

تصويرونه تقديرونه

 كركه

ګناه او سزا

د قاتل په لټه

فرمان

د خير كار

بېرېدلې نانځكه

پنځوس ميليونه

شیرو خط

پــــــــــنـــــــــــــډ او نری

اصلي پرزه

د ډوډۍ په لټه

 مرکی  :

کيسه ليکونکى شينوارى د بی بی سی  په اوومه سټوډيو کې.

کیسه لیکونکی عبدالوکیل سوله مل شینواری له خپلواکۍ سره په مرکه کې

 د وکیل شینواری او د هغه د آثارو په هکله:

 د وکيل شينواري کيسې په اردو ژبه وژباړل شوې  ...

 د وکيل شينواري د کتابونو مخکتنې