اعلامیهء بنیاد فرهنگی کهزاد

شادروان استاد کهزاد

 فعالیت های باستانشناسی

 در افغانستان

در سال 1338

عزیز حیدری

 

بی بی مهرو  (ع)

و

خواجه رواش ولی - فلکلور

جشنواره چرخه افغانستان 'در راه کابل'
فرهاد دریا 'سفیر حسن نیت' در افغانستان شد
محمد شریف سعیدی

به پرویز کامبخش


چلیبا( شعر)

 
فریدون نقاش زاده

چهارشنبه ها

 
دکتور عارف پژمان

دل و دشت
( شعر)
 
. نخستین نمایشگاه نقاشی مدرن زنان افغانستان
الماس افغان
د مورنۍ ژبې
نړيواله ورځ
او
د بي بي سي
د خبریال [...] تحريف
اسکارگرامیداشت تاکسیران افغان در مراسم اسکار
آصف بره کی

'زندان بی دیوار'

 متن کامل
 

سید حمیدالله روغ


برخی

مسایل برنامه یی کار

تلویزیون ملی افغانستان

د ملی تلویزیون

 
د نړیوالو خپرونو


د پیل له امله غونډه

پنځه دېرش

پښتو قاموسونه

 پر ليکه شوه

 

چهره‌هاي كارگران افغاننمايشگاه عكس

چهره‌هاي كارگران افغان در ایران

فرهنگ زبان ازبکی

نخستین فرهنگ افغانی

 زبان ازبکی

 

افغانستان د نړۍ د شین سترگو انسانانو ټاټوبی
عبدالغفور لېوال

ګاڅونه ( ګاتهونه ګاتونه )
د افغاني فرهنګ يوه لرغونې پانګه
سمیع حامد


همسفر

برای یاری که از پشت میله ها خواست مهمان غزل من باشد

 
قادر مرادی

خانه های خاکی

و دستمال های

گل سیب
 

خاتول مومند

یک شب قوس

 

مسعـود اطـرافی

خـر نا مه

نا مـه یی از شفا خانه!

 

آصف بره کی


آدم چشمک باز

شادروان استاد احمد علی کهزاد

فعالیتهای باستانشناسی در

افغانستان

از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۵۲

دکتور داود الطاف

نکته هايی در باره فرهنگ


 

اسد آسمایی

 دوغسیان
...سپينه واوره وريدلې
د افق په وينو ډوبې
د اسمان لمنې سرې وې
ناببره شور او ځوږ شو
ګونګوسی شو وحشتناکه هيبتناکه
ډک له قهره اوازونه مې ترغوږ شو
د مرګ سيوری، سر خرېيلو تور بوتانو... ادامه...

علی ادیب


باور زردرنگ آزادی
 

غلام حیدر یگانه


گــاو ابلــق

 

صفحات

Margaret Atwood

دروازه ی بهشت-داستان کوتاه

مار گارت اتوود ( نويسنده کانادايی(

مترجم : شيده پژمان

 نخست شماره های پیشین:

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9

صفحات اختصاصی:

سوله مل  او آثار یی- سوله مل  و آثارش

صفحهء ویژهء شصتمین سالگرد تولد لطیف ناظمی

صفحهء ويژهء هفتادمين سالگرد تولد دکتور اکرم عثمان

صفحهء ويژهء آثار  رهنورد زرياب

صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

صفحهء ویژهء شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا

در سوگ رازق فانی-ويژه نامهء آسمايی

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی

صفحهء ويژهء هشتم مارچ - روز بين المللی زن