صفحهء ويژهء آثار  

رهنورد زرياب

 

 

 

مطالب ويژه به مناسبت شصتمین سالگرد تولد رهنورد زریاب:

 راهی که رهنورد رفت - مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب 

لطيف ناظمی : رهنورد هم شصت ساله شد

 گفت و شنودها :

راهی که رهنورد رفت - مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب 

پاسخ های رهنورد به برخی انتقادات

رمان گلنار و آیینه و بازتاب های آن :

متن کامل رمان گلنار و آیینه :

 

گلنار و آیینه - یک

 گلنار و آیینه - آغاز ماجرا

گلنار و آیینه - سه

گلنار و آیینه - دو
گلنار و آیینه - پنج گلنار و آیینه - چهار
گلنار و آیینه - هفت گلنار و آیینه - شش
گلنار و آیینه -  نو گلنار و آیینه - هشت
گلنار و آیینه -  پایان گلنار و آیینه - ده

نقدها روی گلنار و آیینه

تأملی بر گلنار و آيينه - مسعود راحل

گلنار و آيينه اولين داستان بلند زرياب - عبدالله شادان

آيينه يی در برابر  گلنار و آيينه  - صبور سياه سنگ

جلوه هايی از رياليزم جادويی در رمان گلنار و آيينه-  نبی عظيمی

پاسخ های رهنورد به برخی انتقادات

داستان ها  :

رهنورد زرياب

زيبای زير خاك خفته

باستانشناس روزهاي درازي را روي تپه ، در ميان خاك ها، سپري كرده بود . با تلاش خسته گي ناپذير كاوش مي كرد . مي خواست گذشته يي را كه در زير خاك مدفون شده بود ، زنده سازد. مي خواست از زير خروارهاي خاك ، شهر كهني را پيدا كند - شهري كه وصف آن در كتابهاي كهن آمده بود ...

نوشتار ها: 

د داستان په هكله  يو څو خبرې  

 

 آثار منتشره در  سايت های ديگر :

اين اســــــــلام ِ سنتی ِ عزيز ِ مــــا

رهنورد زرياب درباره سير تجدد در افغانستان

چه‌ها که می نويسيم! به بهانه اثر "چه‌ها که نوشتيم!"