نشر در آسمایی: 18.12.2010

حمید عبیدی

اهدا به هارون یوسفی – به مناسبت شصتمین سالروز تولدش

تبریکی افغانی

...یوسفی عزیز، حالا شام شده و فردا باید این نوشته را به حیث تحفه ی درویش به افتخار شصت ساله گی ات به نشر برسانم.
باور کن کوشش کردم چیزی در خور این مناسبت بنویسم؛ و اما از چنته ی خالی چیزی بیشتر از این حاصل نه شد.
اگر خوشت آمد خانه ات آباد و اگر خوشت نیامد «دستت تا لندن خلاص». نی ببخش
...ادامه...

 

مُردن مُرد

¦
  - سوگند ¦
  - چار فصل ما بهاری داشت ¦
    - چپه غلط ¦
  - امید ¦
  - کابوس ¦
   

سراب

¦
  زنده گی نامهء هارون يوسفی    تتله ¦
  گفت و شنود   چک چک ¦
  نقد  آثار   ری نزن ¦
  نظر خواننده گان   چور ¦

 

   

کتابچه شیطان

¦
      عاشق سوته کراسی ¦
      پارلمان بازی ¦
       سر پوقانه ها حساب کنيم ¦
      کیسه مال- ¦
      تورنتو در کالیفرنیا است- تازه  ¦
     

ترس- تازه  

¦

 طنز ها و  مطالب زيرين به زودی تقديم می شوند:

 

از یاداشت های یک کارمند- تا هنوز غير فعال  

در تیليفون- تا هنوز غير فعال

 
  بیانیه - تا هنوز غير فعال  

از یاداشت های یک مسافر- تا هنوز غير فعال

 
آواز خوان- تا هنوز غير فعال   مجسمه- تا هنوز غير فعال  
سوء تبسم - تا هنوز غير فعال   پرترت- تا هنوز غير فعال  
  گدودی- تا هنوز غير فعال   یادگارها - تا هنوز غير فعال