سروده ها و آثار منصور سایل شباهنگ در آسمایی

- رابعه

- هنوز لاله بروید

- فریاد کن

- شعرــ شعاری برای زنده گی

- خون لاله ، روح بید

- دشنه ی دشنام و چند سروده دیگر

- در شب یلدا

- تا مخمل خورشید

- سه سروده

- دیشب

- شناخت

- عاشقانه

- فریب خورده ی فریب خود

- کشف؛ دوآسمان

- زنده شدن ، دیگر شدن
- کارخانه گی برای زنده گی
و بر فراز آزمونزار زنده گی

- هیچ آسان نیست- تقدیم به شهید صمد روحانی

- چند شعر

- جز دستهای خودمان

- دو شعر تازه

- گمان

-ابر