دکتورس زرغونه عبيدي

رييسهء کانون  آسمايي

 

 

زرغونه عبيدي در سال 1958خورشيدي در شهر كابل چشم به جهان كشود . پس از ختم تحصيلات عالي در رشته طب ،  شامل كادر علمي پوهنځي طب پوهنتون كابل گرديد و همزمان با آن  به حيث دکتور ولادي و نسايي در ملالي زيژنتون كار مينمود . وي با استفاده از يک بورس سازمان صحي جهان مدتی را  به تحقیقات در رشته فارمکلوژي در هندوستان پرداخت . دکتورس زرغونه عبيدي در کنار ايفاي وظايف رسمي ، در  كلينيك صحي انجمن ملي معلولين نيز  به شكل رضاكار به تداوي بيماران مي پرداخت .

زرغونه عبيدي ، از پايان سال 1992 که به دعوت يك سازمان خيريه آلماني به اين كشور آمد ، در آلمان اقامت دارد  . وي در آلمان پس از آموختن زبان  ، اشتراک در سيمينارهاي تخصصي  و سپري نمودن امتحانات مربوطه ، جواز کار مسلکي را کسب و به حيث محقق در يک مرکز تحقيقات فارمکولوژي  شامل کار شد.   

زرغونه عبيدي از شمار اعضاي بنيادگذار کانون آسمايي است و اکنون رياست کانون آسمايي را بر عهده دارد.

زرغونه عبیدی به طور داوطلبانه با سازمان های آلمانیی که به تداوی کودکان افغان در آلمان مبادرت می ورزند همکاری می نماید.

زرغونه عبيدي در کنار کار علمي و مسلکي ، به کار ادبي نيز دلچسپي دارد. شماري از اشعار و نبشته هاي او در مطبوعات برونمرزي منتشر شده اند . يك مجموعه اشعار و نيز يك مجموعه داستانهاي كوتاه او آماده چاپ اند . زرغونه عبيدي ازدواج نموده و  صاحب یک دختر است .

زرغونه عبيدي  در هيچ حزب و گروه سياسي عضويت نداشته است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 uبرگشت به صفحه اول

 

  همکاران قلمي

 

  دريافت نشرات آسمايي

 

  تماس با ما

  
 

 آسمايي در ترازوي دواريq 

       رهنورد زرياب :  سخنراني

       منزل ما دور نيست : شريف سعيدي