همايش نقد و بررسي آثار داكتر اسدالله شعور
به مناسبت پنجاه و پنجمین زادروز وی
 


همايش نقد و بررسي آثار پژوهشگر شناخته شدۀ افغانستان، داكتر اسدالله شعور به روز شنبه 17 دسامبر در یونیورستی تورنتوی کانادا برگزار گردید.
این سمپوزیم که به مناسبت پنجاه و پنجمین زادروز داکتر شعور به ابتکار مجمع فرهنگي افغانهاي مقيم كانادا و همياری جمعی از نهاد های فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانهای تورتنو دایر گردیده بود، در آن جمعی از منتقدین و دانشمندان، آثار انبوه این محقق و نویسنده را به نقد وارزیابی گرفتند.
انجینر برهان عقاب رییس مجمع فرهنگی افغانهای مقیم کانادا و منشی کمیتۀ برگزاری این همایش گفت که برای تقدیر ازین دانشمند تبعیدی افغانستان و آثار متعددش در زمینه های فرهنگ مردم، ادبیات شفاهی، تصحیح متون، تاریخ، ادبیات کلاسیک و معاصر و علم موسیقی نوشته های او در هشت دسته، بخش بندی گردیده توسط دانشمندان افغانی از کانادا، امریکا و اروپا مورد ارزیابی قرار داده شد. چنانچه پژوهشهای نامبرده در بخش موسیقی توسط عبدالغفور نزهت هروی از آلمان، آثارش در بخش تصحیح متون تاریخی و ادبی توسط خواجه بشیراحمد انصاری از امریکا، کتب وی در ادب شفاهی لهجه های محلی دری توسط فاطمه اختر، مروری در پژوهشهای تاریخی وادبی او توسط ربانی بغلانی، بررسی کتاب های وی در زمینۀ ادبیات شفاهی دری توسط همایون باختریانی، بررسی کارکرد او در زمینۀ ادب شفاهی زبانهای محلی افغانستان و منطقه توسط داکتر فیض الله ایماق ، مروری بر نوشته های این پژوهشگر در نشریات اکادمیک کشورهای همسايهء افغانستان توسط غنی هما و آثار وی به زبان پشتو توسط داکتر کبرا مظهری مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و استاد سید محمداکبر سیدزاده رییس انجمن دوستداران بیدل نیز کار های داکتر شعور در زمینهء بزرگداشت شخصیت های فرهنگی مورد بررسی قرار دادند. اما با کمال تأسف که به علت وصول پیام های زیاد، برخی ازین نقد های ارزشمند از خوانش در محفل بازماندند.
انجینر برهان عقاب افزود که به مناسبت این همایش پیام هایی از شخصیت های برجستهء فرهنگی ما چون استاد واصف باختری، دکتور اکرم عثمان، نصیر مهرین و مقامات اکادمیک کشورهای همسايهء افغانستان چون ادارۀ معارف نوشاهيهء پاکستان ، اکادمی علوم تاجیکستان، اکادمی علوم ازبکستان، رادیو بین المللی تاشکند، جامعهء فرهنگی ایرانیان و روزنامهء فارسی شهروند که همزمان در چندین کشور دنیا چاپ می شود و همچنان نهاد های افغانی چون اتحاديهء افغانهای کانادا، کميتهء فرهنگی مسجد امت نبوی و انجمن فرهنگی ازبکان افغانستان مواصلت نموده؛ پیام هایی از طرف توماس، س. ساراس رییس انجمن مطبوعات قومی کانادا و داکتر رضا براهنی منقد معروف و رییس پیشین انجمن قلم کانادا در اختیار کمیتهء برگزاری همایش قرار گرفتند که همه توسط شخصیت های فرهنگی افغانی مقيم تورنتو چون هژبر شینواری، احسان پاکزاد، داکتر فیض الله ایماق، انابت اکبری، نصیر صمدیار، عبید ورکزی ، محبوبه نیکیار و محمد یعقوب رحمتی قرائت گردیدند.
پیام داکتر رضا براهنی که بنابر مریضی حاضر مجلس شده نتوانستند به آواز خودش از طریق تلفن به صورت زنده پخش گردید.
بخش دیگر این محفل گرم و پرجوش که بیشتر از هفتصد نفر در آن اشتراک داشتند، کنسرت استاد الطاف حسین سرآهنگ بود که مورد استقبال بی نظیر حاضران قرار گرفت. در پایان محفل انجنیر برهان عقاب به نماینده گی از دست اندرکاران این همایش لوح سپاسی را برای داکتر شعور و دسته های گل و تحایفی را برای هنرمندان، گرداننده گان بخش های مختلف و تخنیکران این همایش اهدا نمود و داکتر اسدالله شعور با ابراز سپاس از دایر کننده گان این برنامه چنین همایش های ابتکاری را قدم مثبتی در جهت ترویج فرهنگ نقد و تشویق نویسنده گان و پژوهشگران برای ایجاد کار های بدون عیب و کاستی های کمتر مفید خوانده، اظهار آرزومندی نمود که این ابتکار صرف در مورد او خلاصه نشده به یک عنعنهء دیرپای اجتماعی مبدل گردد.
پوهاند محمدعمر زاهدی استاد سابق پوهنتون کابل که ریاست جلسات علمی این همایش را به عهده داشت چنین سمپوزیمی را در جامعهء افغانهای مهاجر بی سابقه خوانده ادامهء این عمل را در پروسهء انکشاف هنر و ادب مردم ما مفید ارزیابی نمود. گردانند گی آغاز محفل را شاعر و نویسنده خوشکلام احسان پاکزاد و گوينده گی بخش اخیر را نبیله یعقوب به عهده داشتند.
همایش که به ساعت 3:30 ظهر آغاز گردیده بود در حوالی ساعت ده شب به پایان رسید.
یک منبع کمیته برگزاری سمپوزیم نقد و بررسی کار فرهنگی داکتر اسدالله شعور گفت که مجموعهء نقد ها و پیام های این همایش به زودی در هیأت کتابی به دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. همچنان منبع اضافه کرد که سه کتاب تازۀ داکتر شعور به مناسبت این همایش از طرف انجمن فرهنگی آذری ها، انجمن فرهنگی رودکی پاریس و مرکز طرح نشر آشیان زیر چاپ رفته اند. کتاب رمضانی- جستاری در ردیابی مراسم و ترانه رمضانی در گسترۀ فرهنگی زبان دری-از طرف مرکز طرح و نشر آشیان در جریان همایش به دسترس علاقمندان قرار گرفت. این کتاب که توسط حمید ضرابی طراحی و دیزاین گردیده است از طرف مردم از لحاظ صحافت مرغوب ترین کتاب افغانی ارزیابی گردید.