هادي خرسندي

 ترقی معکوس


تا چند ز دست خویش دلخون بشویم؟


تا چند اسیر بخت وارون بشویم؟


اینطور که رفته ایم ما پس پسکی


ترسم دو سه سال ِ بعد میمون بشویم


 

مطالب ديگر از هادي خرسندي:

 

 باز هم عقل ملتی گم شد ! هادي خرسندي

>  پيام من به سمينار هويت ايراني   
>  نیواورلئان عین بغداد شد   
>  مفيد و مختصر   
>  در سمینار زندانیان کلی خندیدیم!   
>  شماره جديد نشريه اصغرآقا منتشر شد   
>  خاتمي هنوز است!   
>  هادي خرسندي: پدرسوخته ها گنجي را آزاد کنيد!   
>  باز هم عقل ملتی گم شد !   
>  دوباره میچاپمت وطن   
>  در باب کاندیداتوری اقای معین   
>  اطلاعيه انتخاباتي هادي خرسندي   
>  اشرف پهلوی و فعالیت اتمی جمهوری اسلامی - دستبوس شاه و پابوس آخوند   
>  نه مال ما پیداست نه مال همسایه   
>  برای سنگ مزار پاپ   
>  کس نباشد در جهان از بنده .. تر!   
>  یوم الوالنتاین یوم الله عشق   
>  دلم میخواهد الزایمر بگیرم ...   
>  شیرین عبادی و سلول انفرادی   
>  کوتاه بيا جناب زرافشان !   
>  دوبيتي هاي دربدري - باباهادي عريان در مرز   
>  کمدي موزيکال ازدواج اسلامي و اسلام ازدواجي   
>  رفراندوم   
>  نامه سرگشاده مهندس شین به منشور حقوق بشر   

[برگرفته از سايت اصغرآقا]