رسیدن:  26.09.2013 ؛ نشر :  27.09.2013

فرستند : پروین پژواک

* محفل بزرگداشت از عبدالرحمان پژواک  در وزارت امور خارجه

 

با تشکر از شاعر گرامی و کارمند سفارت افغانستان در اندونیزیا  آقای مطیع الله حسینی، به خاطر ارسال این خبر و تصاویر، دو پرسش عمده نزدم موجود است

- نخست سال تولد استاد پژواک ۱۹۱۹ میلادی است پس امسال سال نود و چهارمین تولد ایشان است، نه صدمین؛ علت چیست که مسوولان برگزاری این محفل در این مورد دچار اشتباه شده اند.

- دوم این که چرا هیچیک از مقامات مسوول نخواست با خانوادۀ پژواک در تماس شود؟

در این شکی نیست که استاد عبدالرحمن پژواک بیشتر از آن که به خانواده اش تعلق داشته باشد، متعلق به ملتش است و از خداوند سپاسگزارم که از یاد و مقام شان در وطن به وسیله هموطنان تجلیل به عمل می آید. اما برقرار بودن تماس و همکاری همیشه بهتر از نبودن آن است.

پروین پژواک

 

بیانیه جناب  داکتر زلمی رسول وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان در محفل تجلیل از صدمین سالروز تولد عبدالرحمن پژواک به دری و انگلیسی ۳۰ سنبله ۱۳۹۲ – کابل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان عزیز عالی جنابان یحیی معروفی و زلمی هیوادمل، وزیر مشاوران مقام ریاست جمهوری، حضار گرامی، مهمانان عزیز، نماینده گان رسانه های آزاد کشور، خانمها و آقایان، از همه اولتر می خواهم از سوی خود و همکارانم در وزارت امورخارجه به آنعده دوستانی که از بیرون وزارت امورخارجه قدم رنجه کرده اند و در این محفل بزرگداشت یکتن از دیپلوماتان بزرگ کشور اشتراک نموده اند، از صمیم قلب خوش آمدید بگویم.

گردهمایی امروزی ما و شما امروز در مورد یک شخصیت بزرگوار، یک نماینده توانمند و پرافتخار، یک فرزند و فادار وطن و در نهایت یک انسان والا است.  شادروان عبدالرحمن پژواک مظهر برجسته و خجسته بسا صفات نیکوی انسانی بود. واکاوی چگونگی ابعاد متعدد و مختلف شخصیت این فرزانه توانمند، عالم و متعهد به دین و وطن، و دست آوردهای مشخص وی در عرصه های علم، ادب و سیاست کشور از حوصله فرصت کوتاهی که برای من در این محفل در نظر گرفته شده است، بیرون است. فعالیت ها و کارنامه های مرحوم پژواک هم از علم و دانش و دست آوردهای قابل ملاحظه فردی موصوف، هم از دوران ترقی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان در زمان قیادت اعلیحضرت بابای ملت و نقش پژواک در صحنه روابط رو به انکشاف و توسعه بین المللی افغانستان در آن زمان، هم از دوران اعتراض فرزندان وطندوست، مسلمان و پاک نفس این سرزمین در مقابل افراط گرایی های مبتنی بر ایدیولوژی های بیگانه و ضد افغانی و ضد اسلامی، هم از جریان مقاومت و جهاد برحق ملت افغان علیه اشغال خارجی و، همچنان از تلاش های خسته گی ناپذیر موصوف در راستای جلوگیری از مصایب و آلام برخاسته از بی اتفاقی و برادرکشی داخلی این کشور، حکایت می کند. اگر واقعا بسیار خلاصه و فقط در چند جمله محدود صحبت کنم، می شود به این اکتفا کرد که با در نظر داشت ظرفیت و توانایی خارق العاده پژواک در عرصه های متنوع علوم و فنون، این شخصیت عالی مقام ملت ما در تمام دوره های تاریخ معاصر کشور نقشی بسا مهم و اساسی را بازی کرده است.

پژواک به صفت نویسنده و خبرنگار خبره در راستای تقویت اساسات و بنیادهای آزادی بیان و خاصتا، آزادی مطبوعات خدمات بسا ارزنده یی را انجام داد. پژواک از طریق فلسفه انسانی که به آن باورمند بود و اظهار آن در قالب شعر و نثر، بر غنای ادبیات کشور افزود. پژواک به وسیله سرمایه بزرگ دانش و علم خود و شناخت عمیق و همه جانبه خویش از سیاست، دیپلوماسی و روابط بین المللی یک جهان در همه تنیده، به ارتقای جایگاه سرزمین کهن و در حال تحول خویش در سطح جهانی کمک بزرگ نمود. این بزرگمرد تاریخ دیپلوماسی میهن عزیز ما تا به امروز یگانه دیپلومات افغان می باشد که افتخار ریاست مجمع عمومی ملل متحد را به صفت رییس انتخابی آن داشته است. در پهلوی دیگر جنبه های متعدد شخصیت و دست آوردهای مرحوم پژواک که می تواند سرمشق نسل های جوان امروز و فردای کشور باشد، کمال توانایی، محبوبیت و موثریت کاری این چهره برجسته دیپلوماسی کشور هم به صفت رییس مجمع عمومی ملل متحد در دهه ۱۹۶۰ میلادی و هم در جریان خدمات دیپلوماتیک بیشتر از بیست سال موصوف، منبع و سرچشمه بزرگ الهام برای دیپلوماتان جوان افغان می باشد. من امیدوار هستم که تجلیل امروزی ما از شخصیت و کارنامه های عبدالرحمن پژواک دیپلوماتان جوان ما را تشویق نماید تا همانند این فرزند فرزانه میهن در راستای تعالی، ترقی و پیشرفت یک افغانستان امن، مرفه و دیموکراتیک تلاش و جد و جهد نمایند. یک بار دیگر با اتحاف دعا به روح پاک این چهره برجسته کشور، از تشریف آوری و اشتراک همه شما عزیزان در محفل امروزی اظهار تشکری می نمایم، و برای شما در صحبت های آتی تان آروزی موفقیت می نمایم. از توجه تان تشکر.

 

 

Statement of Dr. Zalmai Rassoul, Foreign Minister of the Islamic Republic of Afghanistan at the 100th Anniversary Commemoration Ceremony of Abdurrahman Pazhwak

Publish Date: Sep 21, 2013

Sent by Barmak Pazhwak

In the Name of God, the Most Gracious the Most Merciful.
Dear friends and respected colleagues Mr. Yahya Maroufi and Zalmai Hewadmal, Minister Advisers to the President,
Dear guests, and representatives of the free media outlets in the country,
Ladies and Gentlemen,
First of all, on my own behalf and on behalf of my colleagues at the Foreign Ministry, I wish to warmly welcome all those friends who have come to this ministry and participated at this ceremony held to commemorate one of our country’s great diplomats.
The aim of our today’s gathering is to celebrate a great personality who was a capable and proud representative, a loyal son of this nation and a great person. The late Abdurrahman Pazhwhak was indeed a prominent personification of humanity.
Analyzing the various dimensions of such a distinguished scholar and knowledgeable person, who was committed to his religion and country, and his specific achievements in the area of science, literature, and politics is not an easy task to do in such a short moment. The record of Pazhwak’s activities is full of his knowledge and considerable social, political, and economic achievements for Afghanistan during the reign of His Majesty Zahir Shah, Father of the Nation, and of his role in Afghanistan’s progressing relations at a time of international development at the time; he, along with other Muslim and patriotic youth of this country, was active in the protests against fanaticism rooted in foreign ideologies, anti-Afghan and anti-Islam activities; his record also shows his tireless role in the holy Jihad of the Afghan nation against foreign invasion and finally against preventing civil war arising from disunity and fratricide in our country.
To speak briefly and limit myself to a few sentences, I should say that Mr. Pazhwak with his outstanding capacity has played a significant role in various areas of knowledge in all periods of the country’s modern history.
In strengthening the foundations of freedom of speech and freedom of the press and as an author, Pazhwak has paid great services to Afghanistan.
Pazhwak added to the richness of our literature through his human philosophy in which he strictly believed, through his poetry and prose.
Through his knowledge and deep understanding of politics, diplomacy and international relations in our interconnected world, the late Pazhwak has immensely contributed to improving the status of our historic land at the international stage.
This great man of our country’s history of diplomacy has been the only Afghan diplomat who has had the honor of presiding over the United Nations General Assembly as its elected president.
Beside other various dimensions in his personality and achievements, which may well be an example for today’s and tomorrow’s generations, Mr. Pazhwak’s competencies, love, effectiveness and amicability in his work in the 1960s and during his diplomatic tenure of more than 20 years, can also be a great source of inspiration for our young Afghan diplomats. I am hopeful that today’s celebration of Pazhwak’s personality and activities will inspire and encourage our young diplomats to work hard and spare no effort in building and creating a peaceful, democratic and prosperous Afghanistan.
May God bless his soul and thank you all for participating in today’s gathering and wish you all the best in your discussions today.
Thank you for your attention
.

---

* نشر مطلب مطابق به نسخه واصله و بدون ویرایش معیاری معمول در آسمایی

لینک های مرتبط به موضوع :

- از صدمین سالروز تولد شخصیت نامدار کشور مرحوم عبدالرحمن پژواک تجلیل بعمل آمد