رسیدن:  26.09.2013 ؛ نشر :  27.09.2013

فرستنده : پروین پژواک

با تشکر از شاعر گرامی و کارمند سفرات افغانستان در اندونیزیا  آقای مطیع الله حسینی به خاطر ارسال این خبر و تصاویر

 

از صدمین سالروز تولد شخصیت نامدار کشور مرحوم عبدالرحمن پژواک تجلیل  به عمل آمد*

 
باختر


22.09.2013


از صدمین سالروز تولد شخصیت شهیر و نام آور کشور مرحوم عبدالرحمن پژواک امروز دروزارت کار وامور اجتماعی تجلیل بعمل آمد.

به اساس معلومات ریاست نشرات آن وزارت به آژانس باختر، داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه، داکتر یحیی معروفی و داکتر زلمی هیواد مل وزرای مشاور در امور روابط بین المللی و فرهنگی ریاست جمهوری، والی کابل، معینان یکتعداد وزارت خانه ها، نماینده گان مجلسین شورای ملی، تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور و کارمندان وزارت امور خارجه طی محفلی گرامیداشت بعمل آمد.
در ابتداد یحیی معروفی وزیرمشاور درامور روابط بین المللی ریاست جمهوری با قرائت پیام رئیس جمهوری کشور در رابطه به تجلیل از صدمین سالروز تولد بزرگمرد فرهیخته عبدالرحمن پژواک وی را شخصیت وطندوست، دلسوز و مبتکر دانست.

وزیر امور خارجه نیز مرحوم پژواک را شخصیت چند بُعدی خوانده و روی شاخص های عمدۀ زنده گی پُربار موصوف روشنی انداخت.

داکتر رسول گفت، " با در نظر داشت ظرفیت و توانایی خارق العاده پژواک در عرصه های متنوع علوم و فنون، این شخصیت عالی مقام ملت ما در تمام دوره های تاریخ معاصر کشور نقشی بسا مهم و اساسی را بازی کرده است.  پژواک به صفت نویسنده و خبرنگار خبره در راستای تقویت اساسات و بنیادهای آزادی بیان خاصتاً آزادی مطبوعات خدمات بسا ارزنده یی را انجام داد."

"پژواک به وسیله سرمایه بزرگ دانش و علم خود و شناخت عمیق و همه جانبه خویش از سیاست، دیپلوماسی و روابط بین المللی یک جهان در همه تنیده، به ارتقای جایگاه سرزمین کهن و در حال تحول خویش در سطح جهانی کمک بزرگ نمود. این بزرگمرد تاریخ دیپلوماسی میهن عزیز ما تا به امروز یگانه دیپلومات افغان می باشد که افتخار ریاست مجمع عمومی ملل متحد را به صفت رئیس انتخابی آن داشته است".

مرحوم پژواک در یک خانواده متدین در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بدنیا آمد، تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب ولسوالی سرخرود و تحصیلات ثانوی اش را در لیسه حبیبیه کابل انجام داد. بعد از تقرر به صفت اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در لندن تحصیلات عالی اش را در پوهنتون ایدنبوروی سکاتلند به پایان رساند. مرحوم پژواک در سال ۱۳۳۷ ابتدا به صفت وزیر مختار و بعداً بحیث سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد مقرر و برای چهارده سال در این سمت باقی ماند. مرحوم پژواک به اساس کفایت سیاسی و اعتماد اعضای سازمان ملل متحد در جریان سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به صفت رئیس اسامبله سازمان ملل تعیین گردید. شادروان پژواک همچنان بحیث سفیر افغانستان در آلمان، دهلی جدید و لندن اجرای وظیفه نمود. سرانجام در سال ۱۳۷۴ داعی اجل را لبیک گفته به رحمت حق پیوست. 

کشور های عضو سازمان ملل متحد در اجلاس عمومی شان در نیویارک، مراتب تسلیت شانرا به مناسبت وفات مرحوم پژواک ابراز داشته و پیام تسلیت شانرا صادر نمودند.

---

* نشر مطلب مطابق به نسخه واصله و بدون ویرایش معیاری معمول در آسمایی

لینک های مرتبط به موضوع :

- از صدمین سالروز تولد شخصیت نامدار کشور مرحوم عبدالرحمن پژواک تجلیل بعمل آمد