05.2014 .04

 

کاوه شفق

 

یک بدخشان مرگ

 

با دردِ کدام کلمه

با عمقِ کدام جمله

با جیغِ کدام شعر

یک بدخشان مرگ را محسوس کنم برایت

خداوندا،

تو درد را نمی شناسی

وگرنه هفت آسمان از فریادت می لرزید

و کتاب حکمتت را پاره پاره پاره می کردی

خداوندا،

وقتی فرشته های بدخشان

با تن های خاک پوشیده و زخم باران

با نگاه های معصومانه ی یک سوال

می ایستند در مقابلت

و سوره ی الرحمن می خوانند:

فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ 

ترا به خودت قسم

آب نمی شوی؟!

خداوندا،

تو خوشبختی

که درد را نمی شناسی!

 

 

03.05.2014

ـ ـ ـ ـ ـ

فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!