رسیدن: 11.10.2012 ؛ نشر : 12.10.2012

هارون یوسفی
 

هوا را عوض کنیم

 

باید تمام پنجره ها را عوض کنیم

تا بوی تندِ فصلِ جفا را عوض کنیم

بر هر طرف که مینگری خون و وحشت است

باید که چهره همه جا را عوض کنیم

گل را به جای خار به دستم دگر مده

دستت بده به من که قضا را عوض کنیم

بیگانه ها به ذلتِ ما خنده میکنند

کاری بکن که از خودِ ما را عوض کنیم

از انفجارِ راکت و خمپاره خسته ایم

برخیز این بلای خدا را عوض کنیم

تقویمِ چار فصلِ دلم پاره پاره شد

با برگ های تازه هوا را عوض کنیم