سلیمان راوش

خطابهء به مرد ها

به مناسبت هشتم مارچ روز زنان

 

آيينهء خدا

ای مرد ؛

زن را به پرستش گیر

که زن

دریائیست

از معرفت خلقت

و

زیبا ترین شهکار

از آفریده های

آفریدگار

********

ای مرد

زن را به پرستش گیر

که زن

آئینه

و

تجلی خداست

چونان

خورشید

و

آب

و

زمین

********

ای مرد

بجای لانهء حرب

و

کمان ستیز

در مسجد غفلت

که جایگاه شقاوت تاریخ است

بلور قامت زن را

در مهرابهء عشق و هستی به سجده گیر

که زن

کلید گنج رسیدن

به عرش یزدان است

که زن

خدای زمین و دلیل انسانست

******

ای مرد

زن را به قبله پذیر

بجای مغرب شب زا

که زن

طریقت عشق است

و

مشرق مقصود

******

ای مرد

بعد از خدا

زن را به پرستش گیر

که زن

لطیف

و

نظیف

و

شریف

و

جان آراست

که زن

نیمه خداست.

برگرفته شده از مجموعهء ( صدایی در سکوت).