منصور سایل شبآهنگ

 

از عشق گل رویت دیوانه شوم یا نه

در حلقهء گیسویت زولانه شوم یا نه

 

 

 

من رشته ی تسبیح ام ........

 

من روی تو را دیدم ، دیوانه شوم یا نه

چشمان تو را خواندم ، فرزانه شوم یا نه

نه، روی تو پنهانست، من روح تو را دیدم

ای عطر گل ِ شب بو ، بی خانه شوم یا نه

نه، چشم تو در خوابست، من خواب تو را دیدم

در عالم رؤیا ها افسانه شوم یا نه

در دیدن ِ روی تو ، بوییدن ِ بوی تو

گلهای زمستان را گلخانه شوم یا نه

تا موی تو را صد بار، خوش بویم و خوش بوسم

با شانهء خوشبخت ات همشانه شوم یا نه

تا مست شوم با تو ، یکدست شوم با تو

در دست هزاران مست، پیمانه شوم یا نه

در راستی و مستی ،هستی ، به خدا ، هستی

از مستی ِعشق تو میخانه شوم یا نه

ای آتش ِ آتش سوز! شمع ِ دل ِ من افروز

پروا نه اگر سوزم ، پروانه شوم یا نه

هم گبرم وهم هندو،هم کافر و هم مومن

من رشتهء  تسبیح ام ، صد دانه شوم یا نه

هم تاجیکم و پشتون، هم ازبک و هزاره

از لطف یکایک شان ، ویرانه شوم یا نه

انسانم و چند میلیارد، سیارهء  سرگردان

با مهر فروزانت ، همخانه شوم یا نه

از درد ِ دل ِ دریا ، یک موج سخن گفتم

ژرفای دل او را دُردانه شوم یا نه