مجلس سوگواری رازق فانی

تورنتو- کانادا


به روز یکشنبه ۹ ثور۱۳۸۶برابر با 29 آپریل۲۰۰۷ میلادی مجلس سوگواری به مناسبت وفات شاعرنامدارافغانستان رازق فانی در شهرتورنتوی کانادا برگزارگردید.
این مجلس به ابتکارجامعه فرهنگی افغانهای مقيم انتاریوی کانادا در مسجدشریف امت نبوی برگزار شد که درآن تعداد زیادی از فرهنگیان، دوستداران شعر و ادبیات، دوستداران مرحوم فانی و سایرافغان های مقیم کانادا اشتراک ورزیده بودند. ضمن مجلس تعدادی از اشتراک کننده گان به درج خاطرات و پیامهای تسلیت شان در کتاب خاصی پرداختند که به مناسبت وفات رازق فانی در گوشه يی ازسالون پذیرایی مسجد گذاشته شده بود.


البوم عکسها ازمجلس سوگواری


عکسها ازآصف بره کی وداود احمدی