رسیدن به آسمایی:  16.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.01.2011

 

با خبر خوش برگشت حمیرا نکهت از شفاخانه  به خانه و بهبود در وضع صحی این بانوی فرزانه، اینک شعر تازه یی را که سروده اند و به آسمایی فرستاده اند، به دست نشر می سپاریم. آسمایی یک جا با همه دوستان حمیرا ، بهبود کامل ، طول عمر، خوشی های بسیار و خوشبختی  او را آرزو می دارد- حمیرا جان تنت  سلامت  و وجودت همیشه چشمه ی شعرهای ناب باد!

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

بیشه های راز

در باغ یاد های من آواز میشوی
در پنجه های هستی من ساز میشوی

یک عشق در نگاه تو بشگفت و سبز شد
یک زندگی بروی دلم باز میشوی

پروانه های واژه به دیوان تو پَرند
رنگینی و طراوت پرواز میشوی

آواره ام به وسعت بیگانگی خویش
تو میرسی و خانه یی از ناز میشوی

در برکه ی تمامت خورشید خفته است
در من، دلیل روشن اعجاز میشوی

آسودگی به ریشه باغم تنیده است
تا رمز بیشه های پر از راز میشوی

یک آسمان وحی و کلامی به روی من
هر صبح در سکوت دلم باز میشوی


01-01-2011

اتریخت