رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

 

رفعت حسینی

                    

 

            شب شرقی درد

 

تماشای آیینه های شکسته

و دیدار این دربِ سربینِ پیوسته بسته

مرا می رساند

               به قرنِ شبِ شرقی غم

               به شهرِ خروشِ شکستن

               و دل 

                     بر اقامتگهِ باد

                                    بستن

               و لب های خون بستۀ تشنۀ سرزمینم !