رسیدن:  20.02.2011 ؛ نشر: 20.02.2011

 

قیوم بشیر


تقدیم به دوستان ایرانی

 

جنبش سبز

 

چه شد که باز چنین کار به انقلاب کشید

گروه حاکم شهر بر رخش نقاب کشید

صدای ناله و فریاد مردمان نشنید

به بهانه های سکوت ره به اضطراب کشید

جوان خسته ز دوران ظلم و عربده را

به خاک و خون بفکند و به صد شتاب کشید

مگو دگر ز چه روی مردمان بپا خیزند

که زخم همدلی بر خون و التهاب کشید

نگر قیام ستم دیده گان آزادی

که جمع شان به گروه هایی بی حساب کشید

ببین جنبش سبزی که رأی شان بردند

که این قیام بشیر حق انتخاب کشید

 

ملبورن استرالیا
20 فبروری 2011