رسیدن:  09.06.2011 ؛ نشر : 10.06.2011

قیوم بشیر


حسرتِ دل

نفرین بر آن کسانی که قتلِ بشر کنند

ظلم و جفا به مردمِ خونین جگر کنند

دیوانِ میهنی که درآن تار و پود ماست

آتش زنند و توطیه های دگر کنند

از بهر چند صبایی حکومت برای خویش

طفلان یتیم و بیوه زنان دربدر کنند

در کشوری که روز سپیدش گرفته است

شام سیه ی خسته دلان تیره تر کنند

نفرین بر آن کسانی که همواره در وطن

مرغ سپید صلح همه بی بال و پر کنند

تا چند بشیربه حسرتِ دل ناله ها کنی

زین قاتلان که راهِ وطن پر خطر کنند
 

ملبورن استرالیا
نهم جون 2011