رسیدن:  31.03.2011 ؛ نشر : 31.03.2011 

 

نورالله وثوق


فلتر شکن


.........

بازی فینال
مثال زندۀ فتبال گشتیم
برای هر هوایی بال گشتیم
عجب در آخر بازی فینال
رقیب خسته را سگنال گشتیم

..........
نیمِ شاهی
ز هر سو سر زده سِحرِ سیاهی
بود شهری اسیرِ حرف واهی
ولی اعجاز تاج و تختِ ظلمت
نه می ارزد به نیمِ نیمِ شاهی

........

جرم بی گناهی
شده هر کس به راهِ خویش راهی
جنایت رهسپارِ تخت شاهی
تو و طومارِ هر چه آه و ناله
امان از دستِ جرم بی گناهی
......

دیجیتال

چرا بی پر چرا بی بال گردی
چرا در موج غم سیّال گردی
اگر سگنال دل را پی بگیری
پیامِ روحِ دیجیتال گردی
....

سگنال

خوشا تا حافظ اقبال باشیم
برای هر چه خوبی فال باشیم
نشاطِ زندگی را تازه سازیم
بهین برنامه را سگنال باشیم

........

شعور گل

بیانداز از نفس بانگِ دهل را
مشو آیینۀ آواز خُل را
اگر داری به سر فکر بهاری
مکن توهین شعورِ نازِ گل را
.......

خودرو آیینه ها

چرا آلوده سازی چاکِ دل را
مزن برهم هوای پاک دل را
سو ار خودرو آیینه ها شو
بکن پر از محبت ساکِ دل را
.......

فلتر شکن

الا یا همزبان شیرین سخن شو
جدا از فکرِ گیجِ ما و من شو
شنیدم از دل وبلاگِ احساس
که نرم افزار هر فلترشکن شو

.......

مبایل همصدایی

شده در شهر ما خوبی فراموش
بسازد هر که بهرِ هر که پاپوش
نوای روشنی را برنتابند
مبایلِ همصدایی گشته خاموش

.......

گردشِ گوگل
گمانِ من که هرگز دل نداریم
درونِ سینه غیرِ گل نداریم
کلیکی حرفِ عشقی را نکردیم
هوایِ گردشِ گوگل نداریم
........

فیس بوگ و تویتر

ز دانش پرچمِ باور برآور
به سویِ آسمانها سر بر آور
فضاهای مجازی را شنا کن
ز فیس بوک و تویتر سر برآور
......
11/1/1390