"من یک آلمانی افغان الاصل هستم"
از گدی پران سازی تا صاحب مؤسسه شدن
 


ن
ام من نادیه قانع است.بسیار خوشحال می شوم که شما را در وبسایت خود خوش آمدید بگویم می خواهم مقداری از مطالب را با شما در میان گذارم.

همچنان شعار زندگی ام را که این است:
" آنچه در زندگی است باید از آن بدست آورد."
چرا من برای شما این جملات را می نویسم؟
راه و سرنوشتم، مرا از افغانستان از سرزمین کودکی و نوجوانی ام با یک فرار پر از ماجرا بسوی آلمان کشاند.وقتی که سی سال قبل به فرانکفورت رسیدم ، هیچ چیزی نداشتم.

من زندگی را کاملا از اول آغاز کردم.زیرا یک هدف در برابرم قرار داشت: می خواستم از زندگی جدید خود چیزی بسازم. که خوشبختانه آن را که میخواستم بدست آوردم. در برابر وظایفی بی حد وحصری که در مقابلم قرار داشتند، هرچه بیشتر تلاش کردم تا توانستم بعنوان یک صاحب مؤسسه مؤفق شناخته شوم، چنانکه امروز در آن موقعیت قرار دارم. از قریب پانزده سال بدینسو خدمات پرستاری داری سطح بالای فرهنگی را که خودم تأسیس کرده ام،اداره می نمایم.

در کنار کار حرفوی، تعهد اجتماعی هم بصورت برجسته یی در زندگی من نقش مهم خود را دارد.مخصوصا تعهد در برابر زنان افغانستان که در قلب من جای دارند.اما نه تنها اینان بلکه انسانهای دیگری نیز هستند که می خواهم هر چه را در زندگی از مهر و خوبی حاصل نموده ام، برایشان تقدیم نمایم.

حتما شما را کنجکاو نمودم؟
می خواهید بیشتر در باره زندگی من بدانید؟
من داستان زندگی خود را برای شما نوشته ام.
"من یک آلمانی افغان الاصل هستم" عنوان کتاب من که تازه انتشار یافته است ،می باشد.دراین کتاب شرح می دهم که چگونه کار من از گدی پران سازی در کابل تا صاحب مؤسسه مستقل شدن در فرانکفورت،پیش رفت.
می خواهید با من درین سفریکجا شوید؟
پس می توانیم همین حالا آغاز کنیم.

با صمیمیت
نادیه قانع شما

 

وبسایت نادیه قانع

نادیه قانع در فیسبوک