رسیدن به آسمایی: 11.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 12.12.2009
 

شب یاد بود استاد قاری عبدالله خان ملک الشعرا

در شتراسبورگ فرانسه
يك برگ گل نمانده به گلشن بهار كو
رفته‌ست آبروی چمن، آبشار كو ؟
امروز مردمان همه در خواب غفلت ‌اند
غير از ستاره ديدهٔ شب زنده‌دار كو************************


گر به پاس همزبانی جانب کابل روم
دوستداران سخن بر سر نهند افسر مرا

دوستانی دارم اندر خطهء بلخ و تخار
کز وفا مانند جان گیرند اندر بر مرا

کفش برداری کنم در محضر قاری اگر
به که در ایران فروغی جا دهد بر سر مرا

ملک الشعرا محمد تقی بهار
 

 

همایشی به یاد عارف و سخن سرای توانا ملک‌الشعرای معاصر افغانستان استاد قاری عبدالله خان
 

کانون فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ در فرانسه با همکاری نویسنده و پژوهشگر توانای کشور آقای نصیر مهرین به تاریخ شنبه 6 ماه فبروری 2010 بیاد فاضل و دانشمند ويکی از استادان شعروادب و بنیان گذار معارف معاصر در افغانستان استاد قاری عبدالله خان محفل یاد بود ی را بر گزار میکند.

کانون از تمامی پژوهشگران، نویسندگان و شاعران، فرهنگیان و دوستداران شعر و ادب دعوت میکند تا با حضور و سهمگیری در برنامه یا با ارسال مطالب در خاصهء این شب فرهنگی یاد استاد سخن را گرامی بدارند که البته مطلب ار سالی به نام این ادب دوستان قرائت خواهد گردید.

جهت تنظیم وقت و برنامه محفل یاد بود، ازین بزرگان خواهش میشود که قبل از ختم ماه جنوری 2010 به مسوولین کانون از طرق ایمیل در تماس شوند.

تماس با ما : acas.afghan@gmail.com


نوت: در بخش دوم محفل، بعد از صرف غذا بزم ساز و آواز نیز در نظر گرفته شده است.


محفل یاد بود به ساعت 18 شام شنبه ششم ماه فبروری 2010 در سالون باگرزی در نشانی زیر بر گزار میگردد.


Salle du Baggersee
Le Restaurant du Baggersee پهلوی
rue du baggersee
67100 Strasbourg-Meinau
France