اکـرم عثمان

 

به شکوه شعر و شهامت،
به روشنی اقتدا کنيم!

 

صبورالله سياه سنگ

 

ليلی: غروبی در سپيده دم

 

 

برنا کريمی

 

به پويه فگند اسپ و "بنهفت" روی

 

پرويز کاوه

 

مرگ پايان کبوتر نيست

 

احسان پاکزاد

 

نهيب مرگ

 

فريبا آتش

 

قفل خاموشی

 

 

دامن اشک

معروف کبيری

 

 

فردا با ويژه نامه ی جاودانياد خانم ليلا صراحت روشنی

نخستين سالروز درگذشت بانوی فرهيخته و شاعر بلند مرتبه
زنده ياد ليلا صراحت روشنی

 

روز شنبه 23 جولای، بنگاه نشراتی شاهمامه اتاق صحبتی را در انترنت کشوده بود تا فرهنگيان، دوستان و علاقمندان شعر زنده ياد ليلی صراحت روشنی  با استفاده از  اين امکان گرد هم آيند و ياد آن بانوی فرهيخته و شاعر زن کم نظير افغان را گرامی بدارند.

در اين برنامه که توسط خانم منيژه نادری مسوول بنگاه نشراتی شاهمامه گردانندگی می شد تعداد زيادی از فرهنگيان و ادب دوستان  اشتراک داشند. گردانندهء سخت کوش برنامه،در خلال پخش پيام های قبلاً ضبط شدهء تعدادی از نويسندگان، شاعران و فرهنگيان،  سروده های زيبای زنده ياد ليلی صراحت روشنی را به  با صدای موزون و پر از احساس دکلمه می کرد.

فــــردا با تشکر از همکاری بنگاه نشراتی شاهمامه  و سپاس ويژه از خانم منيژه نادری برخی از  پيام ها و سخنانان فرهنگيان اشتراک کننده در آن يادبود را در اينجا پيشکش شما عزيزان می کند. 

 

واصف باختری

 

خاموشی ليلا صراحت روشنی

 

کاوه آهنگ

 

ليلی به خواب شد

 

 

شريف سعيدی

 

 

خاک جای روشنی نيست

 

ناديه فضل

مرثيه یی برای روشنی

 

ضيا افضلی

 

حوا در قطعه يی از بهشت

 

 

پروين پژواک

و

 

هـــژبــر شـــينواری

 

ای تک سوار کوره راه درد
آهسته تر بران!

 

ليلی چرا بيقراری... 

 

در قحط سال آيينه و بهار...