نشر :  25.08.2013


نمایش فلمی از یوسف بره کی در مونترال  کانادا


 

"دیر کاندیدات" فلمی از ساخته های یوسف بره کی در فستیوال بین المللی فلم مونترآل کانادا که  به روز 25 اگست 2013 به نمایش گذاشته شد.

این فلم کوتاه که در اصل فلم "تیزس" فراغت یوسف بره کی است،  ماه آپریل سال پار از سوی همبر کالج تورنتو اکران و از شمار بهترین فلم های کوتاه معرفی شد.

فلم از سوی یوسف بره کی نوشته و کارگردانی شده است. فیلمنامه در اصل به زبان انگلیسی نوشته و سپس به اساس پیوند تمی فلمنامه به کشور آلمان دوران جنگ دوم جهانی با حاکمیت رژیم نازی در آن کشور به زبان آلمانی برگردان شده که از این رو زبان اصلی فلم آلمانیست. چند بازیگر نقشهای مرکزی در این فلم در اصل آلمانی زبان اند. فلم در ایالت انتاریوی کانادا تولید شده و دارای "سب تایتل" انگلیسی می باشد.

یوسف که هم اکنون روی یک برنامۀ تهیۀ فلم در بارۀ افغانستان کار می کند، قرار است این برنامه در آیندۀ نزدیک به اجراء گذاشته شود که محصول آن در حقیقت نخستین فلم هنری وی خواهد بود که با گزینش تم جالبی از پیوندهای انسانی در زنده گی اجتماعی سرزمین افغانستان تولید خواهد شد.

یوسف مدت دو سال در دانشگاه "یورک" تورنتو تئوری فلم و علوم اجتماعی خوانده و سپس مدت سه سال در "همبر کالج" تورنتو فلم و کارگردانی فرا گرفته است که سال 2012 از این کالج با دریافت دیپلوم با افتخار و چند ستایشنامه فارغ گردید.

چند تصویر از یوسف بره کی در هنگام کار:

             

یاداشت: برای دیدن پوستر اعلان نامزدی و زمان نمایش این فلم لطفا این لینک را باز کنید:

http://www.ffm-montreal.org/en/399-en_der-kandidat.html  

 

فرستنده: آصف بره کی