رسیدن:  11.08.2013 ؛ نشر :  12.08.2013

رفعت حسینی

 

کلبه ها

 

در کلبه های چوبی اندیشه

مسکن گزیده اند

آواره گانِ شهرِ دفن کردنِ بی غسل و بی نمازِ جنازه

و  واژه گانِ بال و دفتر و آیینه .

*

پوسیدن و گسستنِ آوا ها

در قابهای سربی

                ـ با شیشه های شکسته ـ

نصب اند بر تمامی دیوار های لعنتِ دیرینه .

 ***

برلین ، زمستان نزده نود و هشت عیسایی .