نشر مطابق نسخه ارسالی مترجم و بدون ویرایش املایی

لینک اصل کتاب به زبان انگلیسی در فورمات پی دی اف

نویسنده گان : محمد یوسف و مارک ادکین ؛  مترجم : محمد قاسم آسمایی

تلک خرس
یا

حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 

- تلک خرس یا حقایق پشت پرده ی جنگ در افغانستان- بخش نخست

- تلک خرس یا حقایق پشت پرده ی جنگ در افغانستان؛ "مرگ ضیا اراده ی خداوند بود" ؛ بی نظیر بوتو، دختر سرنوشت 1988 - بخش دوم

- تلک خرس یا حقایق پشت پرده ی جنگ در افغانستان؛ سرآغاز- جوشیدن آب در افغانستان باید به درجۀ مناسب نگهداری شود" - بخش سوم

- تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان- مجاهدین- بخش چهارم

- تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان- ملحدین-  بخش پنجم

- تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان - افغانستان - ویتنام ثانی - قسمت ششم

- تلک خرس- نقش سی آی ای- بخش هفتم

- تلک خرس- نقش سی آی ای-خطوط اکمالاتی- بخش هشتم

-تلک خرس - آموزش نظامی - بخش نهم

- تلک خرس- اختلافات و جنگ های داخلی- بخش دهم

- تلک خرس- کابل باید بسوزد - بخش یازدهم

- تلک خرس -  حملات خرس- "این حیوان بسیار مضر است که در صورت حمله بر آن، از خود دفاع مینماید"- قسمت دوازدهم

- تلک خرس - ستینگر یا سلاح حیرت انگیز در مقابل هلیکوپتر - بخش سیزدهم

- تلک خرس -  شکار خرس - بخش چهاردهم

- تلک خرس -عقب نشینی خرس- بخش پانزدهم

- تلک خرس -عقب نشینی خرس- بخش شانزدهم