نشر :  06.06.2013

فراخوان برای ایجاد صف مشترک جهت دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان

با تأسف فراوان ولسی جرگه در جلسه ی عمومی روز شنبه، ۲۸ ثورِ ۱۳۹۲، به علت مخالفت تعدادی از نماینده‌گان با بخش‌هایی از قانون منع خشونت علیه زنان ، موفق نشد تا طرح این قانون را تصویب کند.
این قانون چهار سال پیش (29 سرطان 1388) به گونه ی فرمان تقنینی، از سوی رییس جمهور توشیح و پس از نشر در جریده ی رسمی (10 اسد 1388)  نافذ گردید و تا کنون مرعی الاجرا بود.   روشن است که مسوده قانون پیش از توشیح ،  توسط کارشناسان و از جمله مشاوران امور حقوقي و ديني رييس جمهور مطالعه و تدقیق شده بود.

این قانون یک گام مهم در راستای ریشه‌کن ساختن فرهنگ زن‌ستیزی و سند تقنینی مهم برای مبارزه با تبعیض و ستم جنسیتی به شمار میرود.

این که در ولسی جرگه ( نهادی که باید خانه ی آمال و اراده ی مردم باشد) کسانی میخواهند مانع تصویب این قانون شوند، مایه ی اعجاب ،  تاسف و نگرانی عمیق و جدی است.

ما موضع‌گیری‌ها و توجیهات آن نماینده‌گانی را که مهم‌ترین بخش‌های قانون منع خشونت علیه زنان را در مخالفت با دین اسلام قلمدادمی‌کنند، نادرست ، غیر مسوولانه  ،  مغایر با ارزشهای انساندوستانه و عدالتخواهانه ی اسلامی، مخالف با روحیه ی قانون اساسی و در ضدیت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول و موازین دیموکراسی و خلاف منافع و مصالح همه گانی مردم افغانستان میدانیم.  
قابل توجه است که چنین قوانین در اکثر کشورهای اسلامی وجود دارند و عملی میشوند.

هیچ کسی فراموش نه کرده است و نه باید فراموش کند که در در دوره ی تنظیمی و طالبی ، در حالی که همه گروه ها ظاهراً ادعای اسلامی بودن را میکردند بر افغانستان و مردم  آن چی گذشت ...
با توجه به مراتب بالا ، این وظیفه ی علمای واقعی دین است تا  با موضعگیری روشن و تفسیر عالمانه و مطابق با ایجابات زمان کنونی، جلو سفسطه گویی کسانی  را که میخواهند باز هم برای اغراض سیاسی خویش اذهان عامه را مغشوش ساخته و از دین مقدس اسلام سوو استفاده نمایند ، بگیرند و اجازه نه دهند چنین عناصری سبب بدنامی اسلام و مسلمانان و به خصوص مردم مسلمان افغانستان گردند.
ما همه کسانی را که خواهان بهروزی افغانستان و مردم افغانستان اند و نیز آنانی را که از اشتباهات گذشته ی شان درس گرفته و خواهان تکرار فجایع گذشته نیستند ، فرامیخوانیم تا با تمام توان بر ضد جریان‌های عقب‌گرا و استفاده‌ جو قرار گیرند و اجازه نه دهند  سرنوشت ملی توسط گروه های افراطی به گروگان گرفته شود.

ما از  رییس جمهور به مثابه ی مسوولِ عمومی نظام و پاسدار قانون اساسی ، و همچنان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و از ستره محکمه میخواهیم تا با ابراز موضعگیری روشن، نقش سازنده ی خویش را برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان ایفا کنند.
به باور ما  شخصیت ها، گروه ها و نهادهای باورمند و متعهد به  روشنگری ، ترقی ، رفاه و عدالت اجتماعی  ، همراه با نهادها و فعالان جنبش زنان هر یک با استفاده از امکانات و توانایی های خویش و در موارد لازمی در تفاهم ، همبسته گی و هماهنگی وسیع ، باید نقش خویش برای روشن ساختن ذهنیت عامه ایفا نموده و صدای اعتراض خویش را علیه مخالفان حقوق زنان و افشای سیما و نیات نامیمون آنان بلند کنند و صف مشترکی را برای دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان ایجاد نمایند.
***

امضا کننده گان:

 

*

 1. پوهندوی سکینه زیار

 2. پوهندوی شیما غفوری 

 3. زهرا موسوی

 4. سهیلا حسرت نظیمی

 5. پوهنمل دکتورس زرغونه عبیدی

 6. پروین پژواک

 7. آشا ابوی

 8. شفیقه حسان

 9. نجیبه هوتکی

 10. امیلیا سپارتک

 11. زرغونه ژواک عطا

 12. لیلی عنایت سراج

 13. نورجهان اکبر

 14. ناجیه حنیفی

 15. فریبا صادق

 16. نیلاب پژواک

 17. نیلاب سلام موج

 18. پروین رحمتی

 19. هما سپارتک

 20. مدیحه شفق

 21. پښتیانا زیار

 22. معصومه صادق

 23. ناهید آریا

 24. مسعوده قاضی

 25. حسینه برگان

 26. نیلوفر زیوری

 27. ملیحه فدا

 28. خاتول مومند

 29. پری بهادری

 30. مهر انگیزساحل

 31. ناجیه افشاری

 32. نوریه بارکزی

 33. لیلا عطا

 34. ستوری بارکزی

 35. فریبا احمدیار

 36. یلدا عطا

 37. طاهره صافی

 38. لینا فاروق

 39. صوفیا یوسفزی

 40. حمیرا صادقیار

 41. فوزیه ساقی

 42. صوفیا ولی زاده

 43. هوسی اتمر

 44. تورپیکی قیام

 45. زهره شریفی

 46. رابعه مقصودی

 47. سمیرا انوری

 48. هیلی هیلی

 49. بریښنا میرزایی جلال زی

 50. مسکا امان ساپی

 51. زرغونه لودین

 52. زرلښت حفیظ

 53. ملالی کوهستانی

 54. نیره راعی

 55. هما قاسم

 56. رها آزاد

 57. روحیه حکیمی

 58. زینت نور

 59. ملالی کارگر سادات

 60. نازیلا نجوا

 61. داکتر ریحانه  نورزاد

 62. داکتر لینا امینی

 63. مریم

 64. شهلا پوپل

 65.  شهلا ریاض

 66. در خانی رنځوریار

 67. عالیه فورملی

 68. فروزان علی

 69. زرغونه

 70. نوریه عطا

 71. وحيده سلام

 72. حوریه مصدق

 73. محبویه الهام مقصودی

 74. هما غفوری

 75. ناهید مهرگان

 76. آمنه یوسفی

 77. شهیما نجیمی فلاطوری

 78. فرشته بیگم

 79. دکتور روح افزاد

 80. انیسه رحیمی ژواک

 81. شکریه بارکزی

 82. پوهنمل زبیده سکندری

 83. صنم عنبرین

 84. بلقیس امان نورستانی

 85. جمیله جویا

 86. فرزانه فایق

 87. نصیره محب

 88. زهره نجوا

 89. آرزو قانع

 90. فاطمه حسینی

 91. حنیفه فریور روستایی

 92. نسیمه اچکزی

 93. آریانا پیکار

 94. ماری طاهری

 95. سیما یوسفی شیر

 96. مینا یوسفی

 97. مانا سادات

 98. حمیرا عادل

 99. زهرا نیا

 100. فهمیه حاجی زاده

 101. هوسی ویسا بابک

 102. یلدا بابک

 103. ویدا بابک

 104. رویا رحیم

 105. بلقیس غفوری

 106. شفیقه احسان

 107. آسیه مهرابی

 108. الیسا عباسی

 109. سوفیا آریانا

 110. یلدا امین

 111. نزیله نجوا

 112. نسیمه همدرد

 113. لینا نبی زاده

 114. مریم عظیمی

 115. وسیمه بادغیسی

 116. طاهره امیری

 117. زهره نجوا

 118. رنا کبیری

 119.  نسیمه ازکیا

 120. نصیره محبی

 121. بتول محمدی

 122. ماریا بارکزی

 123. فریحه خرسند

 124. مهناز عباسی

 125. صالحه یوسفی

 126. مریم صمدی

 127. نگین امان نورستانی

 128. حمیده امان نورستانی

 129. معصومه محمدی  

 130. فهیمه حاجی زاده

 131. مانا سادات

 132. رادا اکبر

 133. ناهید فتاحی

 134. غزال نور

 135. لیلا عیدبای-عبیدی

 136. سارا اکبری

 137. نازیه اکبری

 138. مارینا مجنون

 139. رحیمه راستکار

 140. نرگس قریشی

 141.  دیانا قریشی

 142.  حبیبه صدیقی

 143.  ماریا احسان

 144.  صوفیه احسان پوپل

 145.  سیما محمدی

 146. کامله فیضیار

 147. پارمیدا آژند

 148. شبانه ایوبی

 149. ناهید باقی

 150. حوریه مصدق

 151. لودمیلا یقین

 152. سعیده کریم

 153. سیما رضایی

 154. ماری عطایی

 155. ام البنین میرزایی

 156. باران سجادی

 157. فاطمه امینی

 158. نظیفه یعقوبی

 159. بهمن تکوین

 160. صفیه سینا

 161. سارا سحر

 162. آرزو افغان

 163. اوستا ناز طلایار

 164. وفا ناز

 165. زرغونه رسا

 166. دکتورس خدیجه کاوون

 167. میترا ارشادی عاصی

 168.  شمسی سادات

 169. سیلای سردهی

 170. زحل دادرس

 171. سحر جاوید

 172. لطیفه اسماری

 173. پیکی صالح

 174. فرشته صالح

 175. برشنا صالح

 176. بهشته عزیزی

 177. نفیسه نظر

 178. فایقه فهیم

 179. نعیمه رسا

 180. صفه فاضل

 181. رامش حیدری

 182. شبنم حیدری

 183. فهیمه دوست

 184. مهوش نبی زاده

 185. نیلاب ندا

 186. مژگان هروی

 187. شکریه سلطان

 188. نسرین منصور

 189. پروین ارغندیوال

 190. نسیمه امیری

 191. محموده نسیم

 192. شاکره رسولی

 193. خالده تمنا

 194. انیسه نعیمی

 195. مریم لطیف

 196. نادیه قانع

 197. فرزانه فارانی

 198. جمیله مسعود

 199. ملیحه نبی زاده

 200. رونا پناه

 201. ساجده امیری


   

*

 1. پوهاند دکتور مجاور احمد زیار

 2. دکتور اکرم عثمان

 3. استاد لطیف ناظمی

 4. کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستانی

 5. مسعود راحل

 6. دستگیر روشنیالی

 7. دکتور عبدالسلام جلالی

 8. داکتر سمیع حامد

 9. پرویز نیک آیین

 10. دکتور سید ابراهیم حیدر سید

 11. محمد امین فروتن

 12. فرید احمد مزدک

 13. محمد اکبر کرگر 

 14. غرزی لایق

 15. ناصر تیموری

 16. ضیا افضلی

 17. حامد یوسف نظری مسوول انتشارات کاوه آلمان

 18. عتیق شاهد

 19. انجنیر نجیب الله داوری

 20. انجینیر شکیب سالک

 21. یما یکمنش

 22. آصف بره کی

 23. نورمحمد غفوری

 24. زبیر ابوی

 25. هوشنگ رستاقی

 26. فقیرچند چندیهوک

 27. دکتور عارف پژمان

 28. عارف خزان

 29. عزیز ناصر

 30. آرمان امانی

 31. حسین حسرت

 32. سید بانی

 33. بهمن تکوین

 34. عبدالحکیم خان

 35. بصیر عبیدی

 36. سبکتگین غزنوی

 37. پښتیان زیار

 38. مسعود ارسلا

 39. داکتر اسماعیل درمان

 40. عباس فراسو

 41. علی پیام

 42. ادریس رضایی

 43. امین فهیمی

 44. محمد داد سایا

 45. طارق عزیز خوشیوال

 46. محمد حسین سرآمد

 47. صدیق وفا

 48. مسعود قیس پناه

 49. نجیب نزهت

 50. لمر احسان

 51. همایون هژبر شینواری

 52. کاوه شفق آهنګ

 53. اسماعیل تیمور

 54. سیر یګانه

 55. عبدالهادی هادی

 56. نور منګل

 57. انجنیر ذکریا یوسفزی

 58. سرخیل سیلنی

 59. ولی صافی

 60. زمان بیقرار

 61. حبیب ګل پکتیاوال

 62. روح ا لله حبیبی

 63. شاه محمود محمود

 64. صلاح جیهون

 65. انجینیر سلیم صابری

 66. ولی صافی

 67. شهاب الدین سرمند

 68. سلیم حکمتی

 69. یوسف هیواددوست

 70. محبوب ا له محبوب

 71. محمد محسن جمشید

 72. شهنشاه عشق

 73. اسد سعیدی

 74. وحید شینواری

 75. برخوردار دهاتی

 76. مطیح اله ویسا

 77. فضل عندلیب

 78. جواد امیری

 79. صبح امید سهاک

 80. جمال ملګری

 81. جواد ربانی وطنیار

 82. حکیم سعیدی

 83. حاجی خوشحال مومند

 84. حمید یعقوبی

 85. داکترخوشحال مکمل

 86. غوث الدین میر

 87. محمد صادق ارغندیوال

 88. انجینیر ذبیح سعید نایبخیل

 89. شریف فولاد

 90. نصیر مهرین

 91. واسع بهادری

 92. سیاوش نصیر

 93. حارث نصیر

 94. هادی ابوی

 95. میر عبدالواحد سادات

 96. رامین انوری

 97. حسین پویا

 98. زلمی کاوه

 99. محمد نصیر سهام

 100. آصف خرمی

 101. محمد نادر هادی

 102. گل احمدزی

 103. صادق دهقان

 104. نوذر الیاس

 105. داکتر محمد ظاهر بشر دوست

 106. زلمی نصرت

 107. فهیم رسا

 108. زلمی کاوه

 109. نذیر حسینی

 110. انجینیر ثمین ثمین

 111. اوم پرکاش

 112. محمد ظاهر شهیم

 113. ناصر کریمی

 114. رشاد وسا

 115. احمد شاه میرداد

 116. میر مساعد نجیمی

 117. عبدالله محبی

 118. انجینیر تیمور معصومی

 119. اسدالله شفایی

 120. داکتر شمس صمدی

 121. محمد رضا پارسا

 122. انجینیر رسول صفی

 123. احمد ذکی وثیق

 124. سمیع حمیدی

 125. روح الله یاسر

 126. کاظم شکیب

 127. مسیح بابک

 128. صمیم دوست

 129. امیر محمد گران

 130. انجنیر عبدالوهاب سرور

 131. انجینیر یما نظریار

 132.  سیدحفیظ هاشمی

 133. کاوه غرجی

 134. فواد مسیحا

 135. دکتور گل رحیم پښتون صافی

 136. حکیم نعیم

 137. نورالدین همسنگر

 138. رحیم صالحزاده

 139. غفار صفا

 140. فرزاد فرنود

 141. حمید ارمان

 142. هدایت کیانا

 143. خوشبین هروی

 144. ویس حسن زاده

 145. وحید بکتاش

 146. قیوم حق پناه

 147. عزیزالله راجی

 148. حمید مایار

 149. عزیز نوید

 150. جواد صمیمی

 151. ارشاد صمیمی

 152. فیاض سادات

 153. علی نظری

 154. حمید رحیم

 155. حامد حیدری

 156. نثار محبی

 157. رامین عرب نژاد

 158. هادی سینا

 159. پدرام ترک

 160. حمید رحیمی

 161. محمد ناصر سیرت

 162. جواد دادبان

 163. صادق محبی

 164. محمد باهر فرملی

 165. پوهنمل هارون یوسفی

 166. عبدالحمید اعتمادی

 167. وحید یوسفی

 168. داكتر فريد حسرت نظيمي

 169. انجنیر میلاد یوسفی

 170. نور محمدمنگل

 171. انجنیر حسیب یوسفی

 172. طارق پوپل

 173. احسان لمر

 174. جان برگان

 175. مانی یوسفی

 176. احسان سلام

 177. هومان یوسفی

 178. سید شفیق گیلانی

 179. فیصل یقین

 180. رضا محمدی

 181. عمر اکرم

 182. شریف ولید

 183. حمیدالله محمدی

 184. میر آقا غزنوی

 185. اجمل جان

 186. عبدالله پاکزاد

 187. یاسر کوشانی

 188. محمد شینه

 189. متین شیرزاد

 190. نورالله پاکتین

 191. مصطفی نظامی

 192. حسن رحمتی

 193. محمد طارق فضل

 194. ظاهر طینت

 195. شیرمحمد رضاییان

 196. خالد پنجشیری

 197. هارون غفوری

 198. علی حکیمی

 199. درویش مزاری

 200. محبوب جهان

 201. یوسف غلامی

 202. حاجی سراج احمد دوست

 203. نبی اسماری

 204. میشل حلیمی

 205. سلیم دوست

 206. عبدالله لطیف

 207. تواب نبی زاده

 208. سینا فارانی

 209. حکیم روان

 210. عبدالفتاح سکندری

 211. حسین پویا

 212. درمحمد آشنا

 213. غوث الدین میر

 214. انجنیر نصیر صافی

 215. فرید سیاوش

 216. احمد فرید مل

 217. فاروق فردا

 218. صدیق کاوون

 219. ایشور داس

 220. دیپلوم اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻗﻴﺲ ﮐﺒﻴﺮ

 221. اسدالله الم

 222. عزیز حکیمی

 223. حمید عبیدی

متن پشتو: ‎د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوی قانون‎‎  په ننګه د ګډې لیکې جوړولو له پاره بلنلیک

 

نشانی های تماس:

Afghanasamai@aol.com

گروه مباحثاتی آسمایی در فیسبوک

هماهنگ کننده: حمید عبیدی

***

تقدم و تاخر نام ها در فهرست بر اساس رسیدن امضاها از طریق فیسبوک و ایمیل و یا تیلیفون تنظیم شده است؛ اما باید روشن ساخت که نام بانوان باز هم به عین ترتیب در صدر فهرست جا داده شده است. همچنان  نام مسوولین رسانه های جمعی صرفنظر از زمان مواصلت به حیث میزبانان در آخر فهرست درج شده است.