11.2014.11 

خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر

(ياداشت ھای استاد عبدالرحمان پژواک برای نوه اش فرھاد پژواک)

 

شناسه ی کتاب:

عنوان: خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر

(ياداشت ھای استاد عبدالرحمان پژواک برای نوه اش فرھاد پژواک)

نویسنده : عبدالرحمان پژواک

ناشر: بنياد پژواک

تاریخ چاپ و انتشار: سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۲۰۱۴ میلادی

محل چاپ: کابل، افغانستان موسسۀ DHSA/TKG

طراح روی جلد: هژبر شینواری  

شمار صفحات: ۲۹۸ ص

تیراژ: ۱۲۰۰

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

متن کامل کتاب در فورمات پی پی اف

*

این اثر نه تنها برای روشن ساختن برخی حقایق و نکات تاریخ افغانستان در نیمه ی دوم قرن بیستم حایز اهمیت است ، بل زمینه ی آن را فراهم میسازد تا نسل جوان امروزی با شخصیت  و افکار  استاد پژواک آشنا شود.

ما از بنیاد پژواک و شخص دکتور فرهاد پژواک ابراز امتنان مینماییم که با ارسال متن دیجیتال این اثر به آسمایی و اجازه ی نشر آن امکان آشنایی خواننده گان آسمایی را با این اثر فراهم ساختند.

باید متذکر شد کتاب خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر به روز یکشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۳ طی محفلی  در سالون کنفرانس کابل استار هوتل  رونمایی گردید. شماری از مقامهای ارشد حكومتی و شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی در این محفل اشترک نموده بودند. محفل با سخنرانی خیرمقدم دکتور فرهاد پژواک -رییس بنیاد پژواک و نوه ی مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک- آغاز گردید و سپس شماری از اشترک کننده گان در مورد شخصیت ،‌ خدمات و آثار استاد پژواک سخن گفتند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که در این محفل اشتراک داشت طی سخنرانیی از جمله گفت:  پژواک از شخصیت های ماندگار کشور در عرصهء دپلوماسی، ادبیات و تاریخ است. من از دوران مکتب با شخصیت و افکار ایشان آشناهستم. پژواک به وطندوستی، صداقت، اعتماد به نفس و دفاع از منافع ملی کشور شهرت دارد. یادآوری از شخصیت های بزرگ چون پژواک در واقع ارج گذاشتن به تاریخ و ارزش های والای فرهنگی این کشور است. زندگی وی در واقع پژواکی از عزت و افتخار افغانستان بود و صدای او برای همیش در ادبیات و فرهنگ این کشور طنین انداز است.

 گزارش کامل این محفل به زودی ممکنه در آسمایی منتشر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

مصاحبه ی دکتور فرهاد پژواک با تلویزیون طلوع نیوز - ویدیو

*

 

 

رادیوی آزادی: مصاحبه با برمک پژواک به ارتباط رونمایی کتاب خلاصۀ فصلی از سرگذشت يک افغان مھاجر‌ اثر استاد عبدالرحمان پژواک

 

ورود به صفحه ی ویژه ی استاد پژواک در آسمایی