نشر : 06.10.2012

سخن روز

 

معذرتنامه عنوانی وزیر دفاع امریکا

آقاي پانيتا ، ببخشيد که آقاي کرزي پاس نمک نه کرده است. حال براي جبران آن به خدمت عرض مي شود که ما افغان ها از همه ی آن چی که امریکا کرده است ،  متشکريم :

1- متشکریم که امریکا براي مبارزه با شوروي ، بنيادگرايي و افراط گرايي اسلامي را پشتيباني کرد و مديريت اين سياست را به دست پاکستان سپرد.
2- متشکريم که مساعدت فرمود تا افراطيون عرب براي جنگ بر ضد شوري به افغانستان بيايند.
3- متشکريم که پس از خروج قواي شوروي، افغانستان را در دست بنيادگرايان و افراطيون اسلامي گذاشت.
4- متشکريم که مانع ايجاد طالبان به واسطه ي آي اس آي نه شد و حتا به آن کومک هم کرد.
5- و بالاخره باز هم متشکريم که طالبان را سرنگون ساخت و در اين جريان دوباره سبب تبارز تنظيم سالاران و جنگ سالاران شد.
6- بسيار متشکريم که به جاي مبارزه با تروريزم به جنگ با تروريزم پرداخت.
7- بسيار متشکريم که آگاهانه و يا نا آگاهانه پاکستان را به حيث متحد مبارزه با تروريزم پذيرفت.
8- بسيار متشکريم که به جاي لانه هاي تروريزم و تروريزم پروري در پاکستان، به امحاي تروريستان صادر شده از پاکستان در دهات و مناطق مسکوني افغانستان پرداخت و طي آن در کنار يک مشت تروريست، هزاران افغان ملکي و بيگناه و بيچاره را هم از غم و عذاب زنده گي در اين دنيا رهايي بخشيد
.


آقاي پانيتاي عزيز، کشته شدن هر انسان یک فاجعه است. ما به خاطر کشته شدن هر یک از این دو هزار سرباز امريکايي که در قلمرو افغانستان به اثر خطاها و اشتباهات حکومات کشور شما کشته شده اند ، متاثر و غمگینیم. ما اندوه و رنج مادران و پدران ، خواهران و برادران ، همسران و فرزندان این سربازان را با تمام وجود درک میکنیم- چون چند دهه است که قربانی جنگ استیم و هیچ خانواده ی افغان نیست که کم از کم یک عضو آن در این جنگ کشته ، معلول و یا زخمی نه شده باشد. باور کنید اکثریت مطلق مردم افغانستان از جنگ نفرت دارند.


آقاي پانيتاي گرانقدر،  مردم افغانستان طرفدار دوستي با امريکا اند ؛ چون از این که باز سرنوشت شان به دست همسایه گان نابه کار و افراطیون و جنگ سالاران بیفتد سخت هراس دارند.
شما فقط پاکستان را وادار بسازيد تا مکاتب و مراکز تروريست پروري و فابريکات صدور تروريزم و توطيه به افغانستان را ببندد؛ در برابر ما اين آقاي کرزي ناشکر را به راه خواهيم آورد و اگر به راه نيامد به اجازه ی شما حقش را کف دستش خواهيم گذاشت.
 

پانيتاي عزيز ، ما بارک اوباما را در مقایسه با ریگن و بوش ها بسیار دوست داريم و به او احترام بسیار قايل استيم. اگر زحمت نه باشد لطفن از جانب ما به او سلام برسانيد و بگوييد که چشم به راه پيروزي اش در انتخابات استيم و اميدواريم در دور دوم رياست جمهوري اش بتواند خطاهاي حکومات قبلي کشورش در مورد افغانستان را جبران کند. در اين صورت ما هم به شما قول مي دهيم که سال آينده رييس جمهوري انتخاب کنيم که پاس دوستي و کومک را بداند.

***

برای ابراز نظر در مورد مطلب در فیسبوک لطفن همین جا کلیلک کنید 

پیوند مربوطه :

***

آرشیف سخن روز